Alle boder i kjølerom må tømmes innen 14. mars

2020-04-07T11:43:24+02:00

NB: Kjøling blir slått av om morgenen 12. mars!

Undersøkelser av overflater og luft i kjølerommene har som informert om i oktober påvist muggsopp og andre negative forhold i alle kjølerom.

Innredning, panel og himlinger, samt isolasjon inn til betong vil blir revet for å komme til vegger og tak og undersøke for skader. Kjøleaggregat blir demontert, og alle gjenværende overflater rengjøres/saneres. Mens arbeidet pågår vil det stå to lukkede containere i gården. Arbeidet vil være ferdig før påske.

Styret jobber med å utrede løsninger for rommene som vil være i tråd med dagens standard for oppbygging og hygiene.

Med vennlig hilsen styret
20.02.2020

Alle boder i kjølerom må tømmes innen 14. mars2020-04-07T11:43:24+02:00

Varsel om ordinær generalforsamling 2020

2020-05-27T16:09:50+02:00

Det vises til borettslagslovens § 7-4: «Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp».

Grünerhagen II B/L vil avholde ordinær generalforsamling 26. mai 2020

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være mottatt av styret senest 19. mars 2020.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må det:

  • gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen
  • formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

Forslagsstiller bes om å oppgi kontaktinformasjon (mobil/e-post) for eventuelle avklaringer/spørsmål knyttet til forslaget.
Forslag sendes til styreleder i Grünerhagen II borettslag
E-post: styret@grunerhagen.no

Brevpost:
Ina Frimannslund
Sofienberggata 3 B
0551 Oslo

Informasjon fra valgkomiteen kan lastes ned her.

Med vennlig hilsen styret i Grünerhagen II borettslag

Varsel om ordinær generalforsamling 20202020-05-27T16:09:50+02:00
Go to Top