Ordinær generalforsamling 27. mai – 3. juni kl. 18.00

2020-06-30T14:39:27+02:00

Ordinær generalforsamlingen 2020 blir gjennomført digitalt og på papir i perioden 27.05.-03.06. kl. 18.00.
Alle andelseiere har fått tilsendt et hefte med innkalling og svarskjema i posten. I tillegg har de som har godkjent digital kommunikasjon fått en e-post med lenke til digital avstemming på Min side hos Usbl: https://minside.bbl.no/USBL/

Husk å avgi din stemme før onsdag 3. juni kl 18! Det gjelder både om du leverer papirskjema eller om du stemmer digitalt.

Styret planlegger en ekstraordinær generalforsamling til høsten, når et fysisk møte igjen er forsvarlig. Innkomne saker som bør kunne diskuteres er blitt utsatt til dette møtet.

Vennlig hilsen styret