NB: Kjøling blir slått av om morgenen 12. mars!

Undersøkelser av overflater og luft i kjølerommene har som informert om i oktober påvist muggsopp og andre negative forhold i alle kjølerom.

Innredning, panel og himlinger, samt isolasjon inn til betong vil blir revet for å komme til vegger og tak og undersøke for skader. Kjøleaggregat blir demontert, og alle gjenværende overflater rengjøres/saneres. Mens arbeidet pågår vil det stå to lukkede containere i gården. Arbeidet vil være ferdig før påske.

Styret jobber med å utrede løsninger for rommene som vil være i tråd med dagens standard for oppbygging og hygiene.

Med vennlig hilsen styret
20.02.2020