Grunnet korona-situasjonen vil kontrollen også i år bli gjennomført med liten grad av fysisk besøk. Beboere som ønsker det kan få bistand til å montere batteri og eventuelt nye røykvarslere, Norsk brannvern vil ta alle nødvendige forholdsregler for smittevern. Det er altså punkt 2 i oppslaget som er hengt opp på tavlene som vil være mest aktuell: Sett pulverapparat og lapp med ønsket antall batterier utenfor døren før kl 14. Der det ikke er satt ut pulverapparat vil Norsk brannvern ringe på, og bistå med bytte av batterier etc.

Lapp som henger i oppgangen kan du se her.