I forbindelse med at borettslaget har en avtale med Norsk Brannvern, vil de komme på befaring hos oss mellom klokken 14:00 og 21:00 disse dagene.
Norsk Brannvern vil gå to runder i oppgangene den aktuelle dagen:
I leilighetene hvor de ikke treffer noen hjemme mellom kl. 1400–1730, vil de prøve igjen etter kl 1730.
Det er viktig at Norsk Brannvern får tilgang til leiligheten den aktuelle dagen:

Kontrollen er satt til:

Mandag 6. mars for Sofienberggata 3A, 3B og 3C

Tirsdag 7. mars for Sofienberggata 3D, 3E og 3F

Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkle kontroller. Teste, samt bytte batteri i røykvarslere, og utføre enkel kontroll av slukker. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Det er viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter.

Ved spørsmål, vennligst kontakt styret (se kontaktinfo på oppslagstavlen). Eventuelt Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no