Onsdag 28. august til og med mandag 2. september skal støpeasfalten i nederste del av garasjen fjernes og utbedring planlegges. Parkeringsplassene F-41, F-42, 73, F-12, E-31, 76, E-32 og E-23 kan dessverre ikke benyttes disse dagene. Leilighetene p-plassene tilhører har fått egne e-poster/brev med mer informasjon.

Det er påvist kraftig korrosjon i armeringen i betongen under støpeasfalten, og dette må utbedres før skadene blir større. Det er en underkjeller under denne delen av garasjen, som tilhører lokalet med inngang fra Nordre gate.

Oslo kommune Omsorgsbygg har evigvarende leieavtale på dette lokalet. De planlegger å pusse opp når vi er ferdige med å utbedre gulvet. Dere finner mer informasjon om planene på saksnr. 201908965 på nettsidene til Plan, bygg og eiendom her.

Samtidig jobbes det med å løse problemene med vanninnsig i øvre del av garasjen, og vi håper å kunne komme med mer informasjon om dette i løpet av kort tid.

Når fukt- og korrosjonsproblemer er løst vil monteringen av ladeinfrastruktur for elbiler bli igangsatt.