Norsk Brannvern foretar kontroll av brannsikkerheten i borettslaget onsdag 31. januar mellom klokken 17 og 21. De som ikke kan være hjemme den dagen har en ny mulighet torsdag 8. februar, samme tid. Det er svært viktig at man sørger for tilgang til leiligheten en av disse dagene. Informasjon er lagt i alles postkasser, og henger på tavlene i oppgangene. Informasjonen finner du også her