Som mange sikkert har merket er det mye tull med porten mot Sofienbergggata. Vi har bestilt ny og mer driftsikker port som skal være på plass i månedskiftet januar/februar. Hvis det i mellomtiden skulle forekomme at man ikke kommer ut porten mot Sofienberggata, så kan porten mot Nordre gate åpnes fra innsiden ved å trykke på pil opp på betjeningspanelet til denne porten.

Vi ber om at man ikke prøver å åpne porten mot Sofienberggata med makt.

Vi informerer også om at man nå ikke kan lukke porten med sender, kun åpne den. Porten lukker seg automatisk etter 15 sekunder.