I borettslagets generalforsamling 2019 ble dette styret valgt:
Ina Frimannslund, leder. Johnny Sundnes og Per Otto Haavik, medlemmer. Anne Lian Tollerud og Håkon Høye, varamedlemmer.

I år er styreleder og Johnny Sundnes på valg (begge villige til å ta gjenvalg). Begge varamedlemmene er på valg (begge villige til å ta gjenvalg).

Generalforsamlingen 2018 endret pkt 8.1.1. om styrets sammensetning til: «Borettslaget skal ha et styre som består av styreleder og 2 til 3 andre medlemmer, og 2 varamedlemmer».

Det vises ellers til brev fra valgkomiteen om dette sendt alle borettslagets andelseiere 12.02.20.

Forslag til kandidater bes meddelt valgkomiteen innen 5. mai,
Nina Hamborg 3E, tlf. 934 21 558, nihambo@online.no
Gisle Schmidt 3B, tlf. 473 16 561, gschmid@online.no