Styret har vedtatt å øke felleskostnadene med 5 % fra 01.01.2020.

Bakgrunnen for endringen er pågående og forestående vedlikehold, og generell prisstigning på tjenester som borettslaget benytter seg av. Eksempelsvis har Oslo Kommune i sitt budsjettforslag lagt til grunn en økning på 10,5 % for vann og avløp i 2020.

Av vedlikehold som er i gang, eller blir utført i nærmeste fremtid, nevner vi utbedring av armert betong nederst i garasjen, stoppe vanninnsig i garasjen, nye varmekabler i takrennene, og riving og rehabilitering av kjølerom.

I forbindelse med at Usbl overtar som borettslagets forretningsfører fra 1. januar 2020 får dere fakturaer på felleskostnader fra dem. Pass på å ikke betal felleskostanden til gammel OBOS-konto, og husk å si opp eventuelle betalingsavtaler.