Det vises til borettslagslovens § 7-4: «Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp».

Grünerhagen II B/L vil avholde ordinær generalforsamling 26. mai 2020

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være mottatt av styret senest 19. mars 2020.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må det:

  • gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen
  • formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

Forslagsstiller bes om å oppgi kontaktinformasjon (mobil/e-post) for eventuelle avklaringer/spørsmål knyttet til forslaget.
Forslag sendes til styreleder i Grünerhagen II borettslag
E-post: styret@grunerhagen.no

Brevpost:
Ina Frimannslund
Sofienberggata 3 B
0551 Oslo

Informasjon fra valgkomiteen kan lastes ned her.

Med vennlig hilsen styret i Grünerhagen II borettslag