Vedlikeholdsinstruks for nye balkonggulv er lagt ut på nettsiden og i postkassene til de som har kjøkkenbalkong. Det er viktig at man kontakter styret hvis man er uheldig og får en skade på belegget, slik at membranen kan utbedres raskt før fukt trenger inn.

Stuebalkonger mot parken i oppgang E og F skal være ferdige i uke 43 (siste uke i oktober). Stillas tas ned i uke 43 eller 44.

Stuebalkonger i A, B, C og D: For å være sikker på å bli ferdig med alt arbeidet på balkongene før jul, setter Consolvo inn et ekstra arbeidsteam og utbedrer disse balkongene samtidig.

I uke 42-43 settes det derfor opp stillas foran A, B, C og D mot parken. Det er planlagt oppstart av betongarbeidet 1. november, og alle stuebalkonger må være tømt senest 31. oktober. Det mest støyende arbeidet (meisling) foregår i begynnelsen av perioden. Etter det vil det være sporadisk støy.
Det vil i perioder måtte brukes oppvarming for å gjennomføre betongarbeidene, som krever minimum 5˚C i underlaget. Ovnene styres av termostat. Det vil være noe susing og lukt fra ovner i perioder. Dette er ikke er farlig eller helseskadelig. Ovnene står utenfor presenning og varme ledes inn gjennom rør. Det er svært viktig at beboere ikke stopper ovnene. De økonomiske konsekvensene av dette kan bli svært omfattende for borettslaget. Vi beklager ulempene dette medfører for beboerne.

Levering av vinduer har vært forsinket fra produsent, men nå er alt vi skal ha produsert.
Vinduer med unntak av skyvedører er ferdig montert i oppgang E og F og snart D. I uke 41 starter montering av vinduer i oppgang C, og så i uke 42 i oppgang B. Informasjon henger på tavlene i oppgang A, B og C.

Skyvedører kan ikke monteres når det står stillas foran stuebalkong. Origo prøver å få mest mulig montert før stillas kommer opp ved A, B, C og D. Etter at stillas er kommet opp planlegges en løsning med Consolvo. Skyvedører i E-F monteres i uke 44-45.

7. oktober 2021