Nabovarsel av endret fasade, økt gesims/parapet og omprosjektert uteområde i Sofienberggata 7

2018-12-27T18:59:55+01:00

Nabovarselet fra Oslo kommune ved Boligbygg datert 3. desember 2018 kan dere se her: Nabovarsel Sofienberggata 7. Styrets svar på varselet finner dere her: Styrets merknad