Container tirsdag 26. oktober 2021

2021-10-22T19:54:38+02:00

I forbindelse med at stuebalkonger må ryddes i oppgang A, B, C og D innen 31. oktober har borettslaget leid container fra ca. 15.30–19.15 tirsdag 26. oktober.

Containeren kan kun benyttes av beboerne i Sofienberggt. 3

NB! Det er ikke tillatt å benytte containeren til:

 • Sorte sekker, kun gjennomsiktige er tillatt
 • Elektrisk og elektronisk avfall, heller ikke kabler
 • Impregnert treverk (vanlige treheller på balkonger går bra, de er kun malt eller oljet).
 • Gips
 • Isolasjon
 • Malingsrester og kjemikalier
 • Spraybokser og andre flasker med trykk
 • Bildekk
 • Annet miljøfarlig avfall
  – For dette henviser vi til Fredensborg og Sofienbergparken mini­gjenbruksstasjoner, eller Haraldsrud gjenbruksstasjon.
Container tirsdag 26. oktober 20212021-10-22T19:54:38+02:00

Tilbud på markise for andelseiere i borettslaget

2021-10-12T13:25:28+02:00

I forbindelse med pågående prosjekt blir alle markiser demontert. Fungerende markiser monteres tilbake når rehabiliteringen er ferdig, men en del markiser er i svært dårlig forfatning, og bør byttes ut. Det er også flere leiligheter som per i dag ikke har markise som ønsker seg dette.

Styret har derfor innhentet tilbud på nye markiser. Med en samlet bestilling oppnår vi en større rabatt enn om beboerne bestiller markiser hver for seg.

Tilbud og skjema for bestilling finner dere her.

NB: Bestillingsfrist er 21. oktober 2021

Tilbud på markise for andelseiere i borettslaget2021-10-12T13:25:28+02:00

Videre fremdrift på vedlikeholdsprosjekt betong og vinduer

2021-10-08T16:38:18+02:00

Vedlikeholdsinstruks for nye balkonggulv er lagt ut på nettsiden og i postkassene til de som har kjøkkenbalkong. Det er viktig at man kontakter styret hvis man er uheldig og får en skade på belegget, slik at membranen kan utbedres raskt før fukt trenger inn.

Stuebalkonger mot parken i oppgang E og F skal være ferdige i uke 43 (siste uke i oktober). Stillas tas ned i uke 43 eller 44.

Stuebalkonger i A, B, C og D: For å være sikker på å bli ferdig med alt arbeidet på balkongene før jul, setter Consolvo inn et ekstra arbeidsteam og utbedrer disse balkongene samtidig.

I uke 42-43 settes det derfor opp stillas foran A, B, C og D mot parken. Det er planlagt oppstart av betongarbeidet 1. november, og alle stuebalkonger må være tømt senest 31. oktober. Det mest støyende arbeidet (meisling) foregår i begynnelsen av perioden. Etter det vil det være sporadisk støy.
Det vil i perioder måtte brukes oppvarming for å gjennomføre betongarbeidene, som krever minimum 5˚C i underlaget. Ovnene styres av termostat. Det vil være noe susing og lukt fra ovner i perioder. Dette er ikke er farlig eller helseskadelig. Ovnene står utenfor presenning og varme ledes inn gjennom rør. Det er svært viktig at beboere ikke stopper ovnene. De økonomiske konsekvensene av dette kan bli svært omfattende for borettslaget. Vi beklager ulempene dette medfører for beboerne.

Levering av vinduer har vært forsinket fra produsent, men nå er alt vi skal ha produsert.
Vinduer med unntak av skyvedører er ferdig montert i oppgang E og F og snart D. I uke 41 starter montering av vinduer i oppgang C, og så i uke 42 i oppgang B. Informasjon henger på tavlene i oppgang A, B og C.

Skyvedører kan ikke monteres når det står stillas foran stuebalkong. Origo prøver å få mest mulig montert før stillas kommer opp ved A, B, C og D. Etter at stillas er kommet opp planlegges en løsning med Consolvo. Skyvedører i E-F monteres i uke 44-45.

7. oktober 2021

Videre fremdrift på vedlikeholdsprosjekt betong og vinduer2021-10-08T16:38:18+02:00

Drift- og vedlikeholdsinstruks for nye balkonggulv 2021

2021-10-06T11:48:53+02:00

Bruk

Belegget må ikke punkteres. Dette for å unngå at vannet kryper inn under belegget og dermed påfører skader (belegget løsner).
Unngå derfor å sette spisse gjenstander rett på gulvet. Det bør settes knotter på møbler med stålben.
Tunge gjenstander bør løftes og ikke skyves/dras på gulvet.
Snømåking gjøres med bruk av plastspade.

Det er ikke tillatt å legge fliser på det nye balkonggulvet. Det frarådes å legge lemmer eller bygge platting på belegget, men dersom det likevel skal gjøres må styret kontaktes i forkant.

Rengjøring

Gjøres ved behov og minst 1 gang i året.
Bruk mild rengjøringsmiddel. Gulvet rengjøres deretter med rent vann til alle rester av rengjøringsmiddel er fjernet. Pass på at det ikke kommer mye vann inn mot treveggen på stuebalkongene. Ta hensyn til naboen(e) under, og varsle dem gjerne.
Høytrykksspyler må ikke brukes.

Vi viser for øvrig til FDV-dokumentasjon med produktdatablader som finnes hos styret.

Om man er uheldig og får en skade på belegget, må dette varsles til styret slik at en enkel utbedring kan bli gjort så fort som mulig!

Drift- og vedlikeholdsinstruks for nye balkonggulv 20212021-10-06T11:48:53+02:00

Nyttig informasjon for beboerne

2021-09-19T21:08:24+02:00

En PDF med praktisk informasjon om borettslaget kan leses eller lastes ned her.

Informasjonen oppdateres årlig etter generalforsamlingen, og er et supplement til husordensregler og vedtekter.

Nyttig informasjon for beboerne2021-09-19T21:08:24+02:00

Informasjon om elbillading i Grünerhagen borettslag

2021-02-03T20:53:21+01:00

I 2020 ble det montert infrastruktur for lading frem til alle 60 p-plasser i garasjen. Ta kontakt med styret hvis du ønsker å kjøpe elbillader/ladeboks. Det er ikke anledning til å installere ladeboks på egenhånd.

Alle kostnader til drift og vedlikehold betales av andelseier som benytter anlegget. Vedlikeholdsansvaret slutter der ladekursen kobles til fellesanlegget.
Om det oppstår en skade eller feil på ladestasjonen skal styret kontaktes umiddelbart.

Ladeboksene er av typen EVlink Smart Wallbox med følgende spesifikasjoner:

 • Effektområde 0-22kW
 • Låsbar med egen nøkkel, det utleveres 2 nøkler med ladeboksen
 • Strømuttak type 2
 • Integrert energistyring
 • Wifi/Ethernet tilkobling

Driftsløsning:
Ladeboksene driftes per i dag med Meshcrafts’ løsning SmartCharge. Når eier ønsker å ta ladeboks i bruk kontaktes styret og forteller hvem som skal være bruker. Bruker får en epost fra Meshcrafts/SmartCharge. Bruker betaler for ladingen direkte, enten det er eier av P-plassen eller en leietaker.
Kostnad for bruker vil bestå av et månedlig gebyr fra Meshcrafts (per 01.01.2021 kr 25) og en pris per kWt som styret fastsetter. Prisen per kWt skal dekke nettleie, strøm (med høyde for svingninger gjennom året inkludert effektledd og effekttariff), og kostnad for betalingsløsning og service. Borettslaget har ikke til hensikt å tjene penger på å selge strøm, men må sørge for at de som ikke har lademulighet ikke blir belastet for utgiftene til lading.

Oppsigelse av aktiv ladestasjon
Om ladestasjonen ikke lenger skal være i bruk sendes skriftlig melding til styret. Oppsigelsesfrist er 2 kallendermåneder. Oppsigelse fra borettslagets side forutsetter vesentlig mislighold eller vesentlig endrede forutsetninger.

Informasjon om elbillading i Grünerhagen borettslag2021-02-03T20:53:21+01:00

Video fra nabolaget i 1981

2021-04-02T21:13:23+02:00

En av andelseierne i borettslaget vårt har sendt styret lenke til en video som viser nabolaget i 1981, veldig artig å se. Du finner videoen her.

Tusen takk for denne 🙂

Video fra nabolaget i 19812021-04-02T21:13:23+02:00

Nabovarsel angående utvidelse av området for uteservering ved Nedre Foss gård og flytting av gangvei i Grünerhagen park

2019-07-19T14:31:18+02:00

Borettslaget mottok i juni 2019 et nabovarsel fra Asplan Viak AS angående parkområdet sør og øst for Nedre Foss Gård, hvor de skriver om planer for å utvide arealet for utendørs bevertning til der man antar den gamle barokkhagen lå. I den forbindelse ønsker de å fjerne det store almetreet, og å flytte gangveien lengre inn i Grünerhagen park mot borettslaget. Styret i Grünerhagen borettslag har sendt inn merknad til varselet som kan leses her. Nabovarselet i sin helhet kan leses her.

Nabovarsel angående utvidelse av området for uteservering ved Nedre Foss gård og flytting av gangvei i Grünerhagen park2019-07-19T14:31:18+02:00

Avlesning av strøm/varmtvann ved flytting

2019-06-30T21:07:54+02:00

Utgiftene til varmtvann og felles strøm regnes ut én gang per år per leilighet. Noen ganger, som f.eks ved flytting, kan det være ønskelig med utregning per flyttedato for å få korrekt fordeling mellom gammel og ny beboer. Ta kontakt med styret for avlesning av målerne. Tjenesten koster for tiden kr 350,- og inkluderer utregning av strøm- og varmtvannsforbruk. Hvis en er fornøyd med en tilnærmet avregning basert på forrige års priser så kan dette gjøres i løpet av ca. en uke. Ønskes en nøyaktig utregning må en vente til månedsskiftet februar/mars neste år da årsavregningen fra strømleverandøren foreligger.

Avlesning av strøm/varmtvann ved flytting2019-06-30T21:07:54+02:00
Gå til toppen