Bestilling av El-bil ladeboks for andelseiere i Grünerhagen borettslag

2020-06-30T15:11:50+02:00

Installeringen av infrastruktur for lading av elbil i borettslagets garasje vil bli igangsatt i nær fremtid, og i den forbindelse er det laget et bestillingsskjema for de som ønsker å bestille ladeboks med en gang. Du finner bestillingsskjema her.

Anlegget som blir installert er slik det ble beskrevet i informasjonen til generalforsamlingen i fjor. Prisen for ladeboksene er gått noe ned siden da, men vær obs på at prisene i bestillingsskjemaet kun er gyldig ved bestilling innen 26. juli.

Etter 26. juli vil prisen sannsynligvis gå noe opp. Styret kommer tilbake med nøyaktig beløp.

Bestilling av El-bil ladeboks for andelseiere i Grünerhagen borettslag2020-06-30T15:11:50+02:00

Varsel om endring av felleskostnader med 5 %

2019-11-24T20:29:18+01:00

Styret har vedtatt å øke felleskostnadene med 5 % fra 01.01.2020.

Bakgrunnen for endringen er pågående og forestående vedlikehold, og generell prisstigning på tjenester som borettslaget benytter seg av. Eksempelsvis har Oslo Kommune i sitt budsjettforslag lagt til grunn en økning på 10,5 % for vann og avløp i 2020.

Av vedlikehold som er i gang, eller blir utført i nærmeste fremtid, nevner vi utbedring av armert betong nederst i garasjen, stoppe vanninnsig i garasjen, nye varmekabler i takrennene, og riving og rehabilitering av kjølerom.

I forbindelse med at Usbl overtar som borettslagets forretningsfører fra 1. januar 2020 får dere fakturaer på felleskostnader fra dem. Pass på å ikke betal felleskostanden til gammel OBOS-konto, og husk å si opp eventuelle betalingsavtaler.

Varsel om endring av felleskostnader med 5 %2019-11-24T20:29:18+01:00

Nabovarsel angående utvidelse av området for uteservering ved Nedre Foss gård og flytting av gangvei i Grünerhagen park

2019-07-19T14:31:18+02:00

Borettslaget mottok i juni 2019 et nabovarsel fra Asplan Viak AS angående parkområdet sør og øst for Nedre Foss Gård, hvor de skriver om planer for å utvide arealet for utendørs bevertning til der man antar den gamle barokkhagen lå. I den forbindelse ønsker de å fjerne det store almetreet, og å flytte gangveien lengre inn i Grünerhagen park mot borettslaget. Styret i Grünerhagen borettslag har sendt inn merknad til varselet som kan leses her. Nabovarselet i sin helhet kan leses her.

Nabovarsel angående utvidelse av området for uteservering ved Nedre Foss gård og flytting av gangvei i Grünerhagen park2019-07-19T14:31:18+02:00

Avlesning av strøm/varmtvann ved flytting

2019-06-30T21:07:54+02:00

Utgiftene til varmtvann og felles strøm regnes ut én gang per år per leilighet. Noen ganger, som f.eks ved flytting, kan det være ønskelig med utregning per flyttedato for å få korrekt fordeling mellom gammel og ny beboer. Ta kontakt med styret for avlesning av målerne. Tjenesten koster for tiden kr 350,- og inkluderer utregning av strøm- og varmtvannsforbruk. Hvis en er fornøyd med en tilnærmet avregning basert på forrige års priser så kan dette gjøres i løpet av ca. en uke. Ønskes en nøyaktig utregning må en vente til månedsskiftet februar/mars neste år da årsavregningen fra strømleverandøren foreligger.

Avlesning av strøm/varmtvann ved flytting2019-06-30T21:07:54+02:00

Nyttig informasjon for beboerne

2019-06-30T21:11:15+02:00

En PDF med praktisk informasjon om borettslaget kan leses eller lastes ned her.

Informasjonen oppdateres årlig etter generalforsamlingen, og er et supplement til husordensregler og vedtekter.

Nyttig informasjon for beboerne2019-06-30T21:11:15+02:00

Viktig informasjon om dørtelefonene

2016-11-13T20:19:27+01:00

Hvis dere opplever at det ikke ringer hverken når besøkende trykker på ringeknappen ved hovedinngangen eller ved inngangsdøren til leiligheten, så sjekk om lyden kan være slått av: Ringelyd slås av/på ved å trykke på knappen med bjellesymbol, over knappen med nøkkelsymbol. Det kan være fort gjort å komme bort i denne knappen når man skal åpne for gjester. Når ringelyd er slått av skal knappen lyse rødt.

Når lyset på bjelle-knappen blinker betyr det at noen har ringt på hos dere.

Viktig informasjon om dørtelefonene2016-11-13T20:19:27+01:00

Borettslagets regler for Airbnb-utleie

2016-09-07T15:28:58+02:00
  1. Airbnb- eller tilsvarende utleie av ett eller flere rom samtidig som man selv er tilstede i leiligheten er tillatt. Styret skal informeres av andelseier når denne ønsker å starte slik utleie.
  2. Airbnb-utleie (eller tilsvarende) av hele eller deler av leiligheten mens andelseier er på f.eks ferie et par uker i året utløser ikke søknadsplikt, men styret skal informeres i hvert tilfelle.
  3. Hyppigere Airbnb-utleie (eller tilsvarende) av borettslagsleiligheten når andelseier er borte fra leiligheten tillates kun etter skriftlig søknad og godkjenning av styret.
  4. Airbnb-utleie (eller tilsvarende) av borettslagsleiligheten i mer enn 4 uker i strekk når andelseier er borte fra leiligheten tillates kun etter skriftlig søknad og godkjenning av styret.

Merk: Andelseier er ansvarlig for at forpliktelser ovenfor borettslaget overholdes av alle som bruker leiligheten: Utleien skal ikke være til ulempe for øvrige beboere, og dersom leietakere ikke overholder husordensreglene så vil dette anses som eiers eget mislighold.

Borettslagets regler for Airbnb-utleie2016-09-07T15:28:58+02:00