Container torsdag 9. september 2021

2021-09-03T12:55:08+02:00

I forbindelse med at stuebalkonger må ryddes i oppgang E og F har borettslaget leid container fra ca. 15.30–19.15 denne dagen.

Container kan benyttes av de andre oppgangene for mindre ting, men vi gjør oppmerksom på at ny container blir bestilt senere i høst når rydding av stuebalkonger i de andre oppgangene skal tas.

Containeren kan kun benyttes av beboerne i Sofienberggt. 3

NB! Det er ikke tillatt å benytte containeren til:

 • Sorte sekker, kun gjennomsiktige er tillatt
 • Elektrisk og elektronisk avfall, heller ikke kabler
 • Impregnert treverk
 • Gips
 • Isolasjon
 • Malingsrester og kjemikalier
 • Spraybokser og andre flasker med trykk
 • Bildekk
 • Annet miljøfarlig avfall
  – For dette henviser vi til Fredensborg og Sofienbergparken mini­gjenbruksstasjoner, eller Haraldsrud gjenbruksstasjon.
Container torsdag 9. september 20212021-09-03T12:55:08+02:00

Pågående vedlikeholdsprosjekt 2021 – fremdrift betong og vinduer

2021-08-21T21:49:25+02:00

Betongrehabilitering av kjøkkenbalkongene i oppgangene D-E-F og de på høyre side i C nærmer seg ferdig.
I uke 34 blir nye balkongplater montert i rekkverket.

Betongarbeider på kjøkkenbalkongene i oppgangene A-B-C starter i uke 34. Kjøkkenbalkongene her må være tømt senest søndag 22. august.

I september settes det opp stillas på parksiden ved E og F, og stuebalkonger utbedres. Når arbeidet her er ferdig flyttes stillas til C og D. Når vi vet konkret dato for oppstart på parksiden blir oppgangene varslet.

Levering av vinduer og balkongdører er litt forsinket.
Montering av vinduer i oppgang F ser ut til å bli i begynnelsen av september. Cirka to uker senere står oppgang E for tur.
Alle beboere vil få varsel i god tid om når bytte av vinduer i deres leilighet skal gjøres. Alle vinduer i en leilighet blir byttet samtidig, også i gjennomgående leiligheter.

Styret vil komme med oppdatering på videre fremdrift etter hvert.

Pågående vedlikeholdsprosjekt 2021 – fremdrift betong og vinduer2021-08-21T21:49:25+02:00

Informasjon om elbillading i Grünerhagen borettslag

2021-02-03T20:53:21+01:00

I 2020 ble det montert infrastruktur for lading frem til alle 60 p-plasser i garasjen. Ta kontakt med styret hvis du ønsker å kjøpe elbillader/ladeboks. Det er ikke anledning til å installere ladeboks på egenhånd.

Alle kostnader til drift og vedlikehold betales av andelseier som benytter anlegget. Vedlikeholdsansvaret slutter der ladekursen kobles til fellesanlegget.
Om det oppstår en skade eller feil på ladestasjonen skal styret kontaktes umiddelbart.

Ladeboksene er av typen EVlink Smart Wallbox med følgende spesifikasjoner:

 • Effektområde 0-22kW
 • Låsbar med egen nøkkel, det utleveres 2 nøkler med ladeboksen
 • Strømuttak type 2
 • Integrert energistyring
 • Wifi/Ethernet tilkobling

Driftsløsning:
Ladeboksene driftes per i dag med Meshcrafts’ løsning SmartCharge. Når eier ønsker å ta ladeboks i bruk kontaktes styret og forteller hvem som skal være bruker. Bruker får en epost fra Meshcrafts/SmartCharge. Bruker betaler for ladingen direkte, enten det er eier av P-plassen eller en leietaker.
Kostnad for bruker vil bestå av et månedlig gebyr fra Meshcrafts (per 01.01.2021 kr 25) og en pris per kWt som styret fastsetter. Prisen per kWt skal dekke nettleie, strøm (med høyde for svingninger gjennom året inkludert effektledd og effekttariff), og kostnad for betalingsløsning og service. Borettslaget har ikke til hensikt å tjene penger på å selge strøm, men må sørge for at de som ikke har lademulighet ikke blir belastet for utgiftene til lading.

Oppsigelse av aktiv ladestasjon
Om ladestasjonen ikke lenger skal være i bruk sendes skriftlig melding til styret. Oppsigelsesfrist er 2 kallendermåneder. Oppsigelse fra borettslagets side forutsetter vesentlig mislighold eller vesentlig endrede forutsetninger.

Informasjon om elbillading i Grünerhagen borettslag2021-02-03T20:53:21+01:00

Video fra nabolaget i 1981

2021-04-02T21:13:23+02:00

En av andelseierne i borettslaget vårt har sendt styret lenke til en video som viser nabolaget i 1981, veldig artig å se. Du finner videoen her.

Tusen takk for denne 🙂

Video fra nabolaget i 19812021-04-02T21:13:23+02:00

Andelseiere anbefales å ikke bytte balkongdør for egen regning nå

2020-10-11T18:03:11+02:00

Det jobbes for å skifte ut alle vinduer og balkongdører i borettslaget i 2021. Styret vedtok derfor 22.09.2020 at det fra dags dato ikke lenger vil være åpent for at andelseiere som skifter balkongdør for egen regning på kjøkkensiden ut mot gården, og balkongdør i 3-roms leilighet som har balkong foran soverommene, ikke behøver å bli med på felles dørbytte og kostnaden forbundet med dette i fem år etter eget bytte.

Andelseiere anbefales å ikke bytte balkongdør for egen regning nå2020-10-11T18:03:11+02:00

Bestilling av El-bil ladeboks for andelseiere i Grünerhagen borettslag

2020-09-10T21:47:31+02:00

Installeringen av infrastruktur for lading av elbil i borettslagets garasje er snart ferdig. Ta kontakt med styret om du ønsker ladeboks på leilighetens parkeringsplass.

Anlegget som blir installert er slik det ble beskrevet i informasjonen til generalforsamlingen i fjor.

Bestilling av El-bil ladeboks for andelseiere i Grünerhagen borettslag2020-09-10T21:47:31+02:00

Nabovarsel angående utvidelse av området for uteservering ved Nedre Foss gård og flytting av gangvei i Grünerhagen park

2019-07-19T14:31:18+02:00

Borettslaget mottok i juni 2019 et nabovarsel fra Asplan Viak AS angående parkområdet sør og øst for Nedre Foss Gård, hvor de skriver om planer for å utvide arealet for utendørs bevertning til der man antar den gamle barokkhagen lå. I den forbindelse ønsker de å fjerne det store almetreet, og å flytte gangveien lengre inn i Grünerhagen park mot borettslaget. Styret i Grünerhagen borettslag har sendt inn merknad til varselet som kan leses her. Nabovarselet i sin helhet kan leses her.

Nabovarsel angående utvidelse av området for uteservering ved Nedre Foss gård og flytting av gangvei i Grünerhagen park2019-07-19T14:31:18+02:00

Avlesning av strøm/varmtvann ved flytting

2019-06-30T21:07:54+02:00

Utgiftene til varmtvann og felles strøm regnes ut én gang per år per leilighet. Noen ganger, som f.eks ved flytting, kan det være ønskelig med utregning per flyttedato for å få korrekt fordeling mellom gammel og ny beboer. Ta kontakt med styret for avlesning av målerne. Tjenesten koster for tiden kr 350,- og inkluderer utregning av strøm- og varmtvannsforbruk. Hvis en er fornøyd med en tilnærmet avregning basert på forrige års priser så kan dette gjøres i løpet av ca. en uke. Ønskes en nøyaktig utregning må en vente til månedsskiftet februar/mars neste år da årsavregningen fra strømleverandøren foreligger.

Avlesning av strøm/varmtvann ved flytting2019-06-30T21:07:54+02:00

Nyttig informasjon for beboerne

2019-06-30T21:11:15+02:00

En PDF med praktisk informasjon om borettslaget kan leses eller lastes ned her.

Informasjonen oppdateres årlig etter generalforsamlingen, og er et supplement til husordensregler og vedtekter.

Nyttig informasjon for beboerne2019-06-30T21:11:15+02:00
Gå til toppen