Ordinær generalforsamling 2022

2022-05-26T19:35:46+02:00

Ordinær generalforsamling i Grünerhagen borettslag AL vil bli avholdt 2. juni 2022 kl 18, i Grünerløkka bydelsadministrasjons møtelokale i Markveien 57, 2. etasje.

Innkalling til generalforsamlingen er sendt til alle andelseiere.

Ordinær generalforsamling 20222022-05-26T19:35:46+02:00

Vedlikeholdsinstruks for balkonggulv

2022-04-22T16:19:26+02:00

Bruk:
Belegget må ikke punkteres. Dette for å unngå at vannet kryper inn under belegget og dermed påfører skader (belegget løsner).
Unngå derfor å sette spisse gjenstander rett på gulvet. Det bør settes knotter på møbler med stålben.
Tunge gjenstander bør løftes og ikke skyves/dras på gulvet.
Snømåking gjøres med bruk av plastspade.

Det er ikke tillatt å legge fliser på det nye balkonggulvet. Det frarådes å legge lemmer eller bygge platting på belegget, men dersom det likevel skal gjøres må styret kontaktes i forkant.

Rengjøring:
Gjøres ved behov og minst 1 gang i året.
Bruk mildt rengjøringsmiddel. Gjenstridige flekker kan fjernes forsiktig med rødsprit og vann. Gulvet rengjøres deretter med rent vann til alle rester av rengjøringsmiddel er fjernet. Pass på at det ikke kommer mye vann inn mot treveggen på stuebalkongene. Ta hensyn til naboen(e) under, og varsle dem gjerne.
Høytrykksspyler må ikke brukes.

OM SKADER OPPSTÅR MÅ DETTE VARSLES TIL STYRET!

Vedlikeholdsinstruks for balkonggulv2022-04-22T16:19:26+02:00

Brukerveiledning svarapparat

2022-04-22T16:02:10+02:00

Brukerveiledning for svarapparatene til dørtelefonanlegget montert i 2021 finner du her >

Brukerveiledning svarapparat2022-04-22T16:02:10+02:00

Nøkkelbrikker til hoveddørene

2022-04-22T15:53:38+02:00

Alle leiligheter har fått nøkkelbrikker som åpner hoveddøren inn til oppgangen der de bor. Noen andelseiere har bestilt Salto Neo låssylindere til døren til leiligheten, da vil samme brikke (etter programmering) kunne brukes på denne låsen.

Ved tap av en brikke er det viktig å si fra til styret med en gang slik at brikken kan deaktiveres. Brikkene er levert ut i forskjellige farger, gi styret beskjed hvilken farge det er på tapt brikke. En stor fordel med brikker er nettopp at de kan deaktiveres og vi kan unngå at nøkler kommer på avveie og misbrukes.

Kontakt styret om du trenger flere brikker. Vi har ikke prisen per brikke klar i dag, men det vil være betraktelig billigere enn en ny systemnøkkel.

Nøkkelbrikker til hoveddørene2022-04-22T15:53:38+02:00

Garasjeport mot Sofienberggata ute av drift

2022-04-22T15:25:17+02:00

Grunnet utbedring av betongdekket i garasjen tilhørende Sofienberggata 7, vil garasjeporten mot Sofienberggata være stengt frem mot sommeren.

I denne perioden må garasjeporten mot Nordre gate benyttes. Leiligheter med garasjeplass i Sofienberggata 3 har fått mulighet til å låne åpner til porten mot Nordre gate. Disse må leveres tilbake når porten til Sofienberggata igjen kan brukes.

Garasjeport mot Sofienberggata ute av drift2022-04-22T15:25:17+02:00

Videre fremdrift på vedlikeholdsprosjekt betong og vinduer

2021-10-08T16:38:18+02:00

Vedlikeholdsinstruks for nye balkonggulv er lagt ut på nettsiden og i postkassene til de som har kjøkkenbalkong. Det er viktig at man kontakter styret hvis man er uheldig og får en skade på belegget, slik at membranen kan utbedres raskt før fukt trenger inn.

Stuebalkonger mot parken i oppgang E og F skal være ferdige i uke 43 (siste uke i oktober). Stillas tas ned i uke 43 eller 44.

Stuebalkonger i A, B, C og D: For å være sikker på å bli ferdig med alt arbeidet på balkongene før jul, setter Consolvo inn et ekstra arbeidsteam og utbedrer disse balkongene samtidig.

I uke 42-43 settes det derfor opp stillas foran A, B, C og D mot parken. Det er planlagt oppstart av betongarbeidet 1. november, og alle stuebalkonger må være tømt senest 31. oktober. Det mest støyende arbeidet (meisling) foregår i begynnelsen av perioden. Etter det vil det være sporadisk støy.
Det vil i perioder måtte brukes oppvarming for å gjennomføre betongarbeidene, som krever minimum 5˚C i underlaget. Ovnene styres av termostat. Det vil være noe susing og lukt fra ovner i perioder. Dette er ikke er farlig eller helseskadelig. Ovnene står utenfor presenning og varme ledes inn gjennom rør. Det er svært viktig at beboere ikke stopper ovnene. De økonomiske konsekvensene av dette kan bli svært omfattende for borettslaget. Vi beklager ulempene dette medfører for beboerne.

Levering av vinduer har vært forsinket fra produsent, men nå er alt vi skal ha produsert.
Vinduer med unntak av skyvedører er ferdig montert i oppgang E og F og snart D. I uke 41 starter montering av vinduer i oppgang C, og så i uke 42 i oppgang B. Informasjon henger på tavlene i oppgang A, B og C.

Skyvedører kan ikke monteres når det står stillas foran stuebalkong. Origo prøver å få mest mulig montert før stillas kommer opp ved A, B, C og D. Etter at stillas er kommet opp planlegges en løsning med Consolvo. Skyvedører i E-F monteres i uke 44-45.

7. oktober 2021

Videre fremdrift på vedlikeholdsprosjekt betong og vinduer2021-10-08T16:38:18+02:00

Drift- og vedlikeholdsinstruks for nye balkonggulv 2021

2021-10-06T11:48:53+02:00

Bruk

Belegget må ikke punkteres. Dette for å unngå at vannet kryper inn under belegget og dermed påfører skader (belegget løsner).
Unngå derfor å sette spisse gjenstander rett på gulvet. Det bør settes knotter på møbler med stålben.
Tunge gjenstander bør løftes og ikke skyves/dras på gulvet.
Snømåking gjøres med bruk av plastspade.

Det er ikke tillatt å legge fliser på det nye balkonggulvet. Det frarådes å legge lemmer eller bygge platting på belegget, men dersom det likevel skal gjøres må styret kontaktes i forkant.

Rengjøring

Gjøres ved behov og minst 1 gang i året.
Bruk mild rengjøringsmiddel. Gulvet rengjøres deretter med rent vann til alle rester av rengjøringsmiddel er fjernet. Pass på at det ikke kommer mye vann inn mot treveggen på stuebalkongene. Ta hensyn til naboen(e) under, og varsle dem gjerne.
Høytrykksspyler må ikke brukes.

Vi viser for øvrig til FDV-dokumentasjon med produktdatablader som finnes hos styret.

Om man er uheldig og får en skade på belegget, må dette varsles til styret slik at en enkel utbedring kan bli gjort så fort som mulig!

Drift- og vedlikeholdsinstruks for nye balkonggulv 20212021-10-06T11:48:53+02:00

Nyttig informasjon for beboerne

2021-09-19T21:08:24+02:00

En PDF med praktisk informasjon om borettslaget kan leses eller lastes ned her.

Informasjonen oppdateres årlig etter generalforsamlingen, og er et supplement til husordensregler og vedtekter.

Nyttig informasjon for beboerne2021-09-19T21:08:24+02:00

Informasjon om elbillading i Grünerhagen borettslag

2021-02-03T20:53:21+01:00

I 2020 ble det montert infrastruktur for lading frem til alle 60 p-plasser i garasjen. Ta kontakt med styret hvis du ønsker å kjøpe elbillader/ladeboks. Det er ikke anledning til å installere ladeboks på egenhånd.

Alle kostnader til drift og vedlikehold betales av andelseier som benytter anlegget. Vedlikeholdsansvaret slutter der ladekursen kobles til fellesanlegget.
Om det oppstår en skade eller feil på ladestasjonen skal styret kontaktes umiddelbart.

Ladeboksene er av typen EVlink Smart Wallbox med følgende spesifikasjoner:

  • Effektområde 0-22kW
  • Låsbar med egen nøkkel, det utleveres 2 nøkler med ladeboksen
  • Strømuttak type 2
  • Integrert energistyring
  • Wifi/Ethernet tilkobling

Driftsløsning:
Ladeboksene driftes per i dag med Meshcrafts’ løsning SmartCharge. Når eier ønsker å ta ladeboks i bruk kontaktes styret og forteller hvem som skal være bruker. Bruker får en epost fra Meshcrafts/SmartCharge. Bruker betaler for ladingen direkte, enten det er eier av P-plassen eller en leietaker.
Kostnad for bruker vil bestå av et månedlig gebyr fra Meshcrafts (per 01.01.2021 kr 25) og en pris per kWt som styret fastsetter. Prisen per kWt skal dekke nettleie, strøm (med høyde for svingninger gjennom året inkludert effektledd og effekttariff), og kostnad for betalingsløsning og service. Borettslaget har ikke til hensikt å tjene penger på å selge strøm, men må sørge for at de som ikke har lademulighet ikke blir belastet for utgiftene til lading.

Oppsigelse av aktiv ladestasjon
Om ladestasjonen ikke lenger skal være i bruk sendes skriftlig melding til styret. Oppsigelsesfrist er 2 kallendermåneder. Oppsigelse fra borettslagets side forutsetter vesentlig mislighold eller vesentlig endrede forutsetninger.

Informasjon om elbillading i Grünerhagen borettslag2021-02-03T20:53:21+01:00

Video fra nabolaget i 1981

2021-04-02T21:13:23+02:00

En av andelseierne i borettslaget vårt har sendt styret lenke til en video som viser nabolaget i 1981, veldig artig å se. Du finner videoen her.

Tusen takk for denne 🙂

Video fra nabolaget i 19812021-04-02T21:13:23+02:00
Go to Top