Oppstart av sommerens vedlikeholdsprosjekt

2021-06-03T16:47:47+02:00

Arbeidet med å sette opp stillas på gårdssiden starter mandag 7. juni. Stillas settes opp fra oppgang F, E, D til og med leilighetene til venstre i oppgang C (01-leiligheter).

Arbeidet med utbedring av betong på disse kjøkkenbalkongene starter 14. juni. Kjøkkenbalkongene må derfor være tømt innen 13. juni!

Arbeidet på denne delen av borettslaget vil pågå frem til fellesferien. Planen er så å flytte stillaset opp til A, B og resten av C, og starte balkongrehabiliteringen der etter fellesferien.

Arbeidet med å bytte vinduer starter slik det ser ut nå etter fellesferien, med unntak av barnehagen der man prøver å få gjort mest mulig mens den er sommerstengt.

Oppstart av sommerens vedlikeholdsprosjekt2021-06-03T16:47:47+02:00

Invitasjon til beboermøte 2. mars – nye vinduer og balkongdører

2021-02-16T19:21:10+01:00

Tirsdag 2. mars kl 18-20 inviterer styret alle beboere til et Teams-møte om nye vinduer og balkongdører. Grunnet koronasituasjonen frarådes fremdeles fysiske møter. De som ønsker å være med, men ikke har mulighet til å delta via video-link bes kontakte styret. Styrets medlemmer kan invitere noen personer til å følge møtet via deres videolink.
Vi ber om at man kun logger seg inn med én pc/enhet per leilighet. Lenke til møtet vil bli lagt ut på usbl.no på «min side», og sendt ut på e-post noen dager før møtet. I tillegg til styret vil arkitekt Ingerid Helseth og prosjektleder Dag Solvang delta på møtet.

Mer detaljert informasjon om både betongrehabiliteringen som settes i gang i vår, og løsninger knyttet til vinduer og balkongdører, er lagt i postkassene i borettslaget. Informasjonen kan også leses eller lastes ned her.

Det er fint om spørsmål sendes inn på epost før møtet slik at de kan besvares så grundig som mulig!
Det vil bli sendt ut referat etter møtet til alle andelseiere.

Onsdag 24. mars håper styret å avholde en ekstraordinær generalforsamling hvor alternativene til nye vinduer og balkongdører legges frem for avstemming.

Mer lesestoff:

Vinduer tilstandsrapport 2013
Vinduer tilstandsrapport 2015
Tilstandsrapport balkongbetong 2017
Betongdekke suplerende målinger 2018
Skjema nye vinduer
Arkitekttegninger

Invitasjon til beboermøte 2. mars – nye vinduer og balkongdører2021-02-16T19:21:10+01:00

Informasjon om elbillading i Grünerhagen borettslag

2021-02-03T20:53:21+01:00

I 2020 ble det montert infrastruktur for lading frem til alle 60 p-plasser i garasjen. Ta kontakt med styret hvis du ønsker å kjøpe elbillader/ladeboks. Det er ikke anledning til å installere ladeboks på egenhånd.

Alle kostnader til drift og vedlikehold betales av andelseier som benytter anlegget. Vedlikeholdsansvaret slutter der ladekursen kobles til fellesanlegget.
Om det oppstår en skade eller feil på ladestasjonen skal styret kontaktes umiddelbart.

Ladeboksene er av typen EVlink Smart Wallbox med følgende spesifikasjoner:

  • Effektområde 0-22kW
  • Låsbar med egen nøkkel, det utleveres 2 nøkler med ladeboksen
  • Strømuttak type 2
  • Integrert energistyring
  • Wifi/Ethernet tilkobling

Driftsløsning:
Ladeboksene driftes per i dag med Meshcrafts’ løsning SmartCharge. Når eier ønsker å ta ladeboks i bruk kontaktes styret og forteller hvem som skal være bruker. Bruker får en epost fra Meshcrafts/SmartCharge. Bruker betaler for ladingen direkte, enten det er eier av P-plassen eller en leietaker.
Kostnad for bruker vil bestå av et månedlig gebyr fra Meshcrafts (per 01.01.2021 kr 25) og en pris per kWt som styret fastsetter. Prisen per kWt skal dekke nettleie, strøm (med høyde for svingninger gjennom året inkludert effektledd og effekttariff), og kostnad for betalingsløsning og service. Borettslaget har ikke til hensikt å tjene penger på å selge strøm, men må sørge for at de som ikke har lademulighet ikke blir belastet for utgiftene til lading.

Oppsigelse av aktiv ladestasjon
Om ladestasjonen ikke lenger skal være i bruk sendes skriftlig melding til styret. Oppsigelsesfrist er 2 kallendermåneder. Oppsigelse fra borettslagets side forutsetter vesentlig mislighold eller vesentlig endrede forutsetninger.

Informasjon om elbillading i Grünerhagen borettslag2021-02-03T20:53:21+01:00

Video fra nabolaget i 1981

2021-04-02T21:13:23+02:00

En av andelseierne i borettslaget vårt har sendt styret lenke til en video som viser nabolaget i 1981, veldig artig å se. Du finner videoen her.

Tusen takk for denne 🙂

Video fra nabolaget i 19812021-04-02T21:13:23+02:00

Andelseiere anbefales å ikke bytte balkongdør for egen regning nå

2020-10-11T18:03:11+02:00

Det jobbes for å skifte ut alle vinduer og balkongdører i borettslaget i 2021. Styret vedtok derfor 22.09.2020 at det fra dags dato ikke lenger vil være åpent for at andelseiere som skifter balkongdør for egen regning på kjøkkensiden ut mot gården, og balkongdør i 3-roms leilighet som har balkong foran soverommene, ikke behøver å bli med på felles dørbytte og kostnaden forbundet med dette i fem år etter eget bytte.

Andelseiere anbefales å ikke bytte balkongdør for egen regning nå2020-10-11T18:03:11+02:00

Bestilling av El-bil ladeboks for andelseiere i Grünerhagen borettslag

2020-09-10T21:47:31+02:00

Installeringen av infrastruktur for lading av elbil i borettslagets garasje er snart ferdig. Ta kontakt med styret om du ønsker ladeboks på leilighetens parkeringsplass.

Anlegget som blir installert er slik det ble beskrevet i informasjonen til generalforsamlingen i fjor.

Bestilling av El-bil ladeboks for andelseiere i Grünerhagen borettslag2020-09-10T21:47:31+02:00

Nabovarsel angående utvidelse av området for uteservering ved Nedre Foss gård og flytting av gangvei i Grünerhagen park

2019-07-19T14:31:18+02:00

Borettslaget mottok i juni 2019 et nabovarsel fra Asplan Viak AS angående parkområdet sør og øst for Nedre Foss Gård, hvor de skriver om planer for å utvide arealet for utendørs bevertning til der man antar den gamle barokkhagen lå. I den forbindelse ønsker de å fjerne det store almetreet, og å flytte gangveien lengre inn i Grünerhagen park mot borettslaget. Styret i Grünerhagen borettslag har sendt inn merknad til varselet som kan leses her. Nabovarselet i sin helhet kan leses her.

Nabovarsel angående utvidelse av området for uteservering ved Nedre Foss gård og flytting av gangvei i Grünerhagen park2019-07-19T14:31:18+02:00

Avlesning av strøm/varmtvann ved flytting

2019-06-30T21:07:54+02:00

Utgiftene til varmtvann og felles strøm regnes ut én gang per år per leilighet. Noen ganger, som f.eks ved flytting, kan det være ønskelig med utregning per flyttedato for å få korrekt fordeling mellom gammel og ny beboer. Ta kontakt med styret for avlesning av målerne. Tjenesten koster for tiden kr 350,- og inkluderer utregning av strøm- og varmtvannsforbruk. Hvis en er fornøyd med en tilnærmet avregning basert på forrige års priser så kan dette gjøres i løpet av ca. en uke. Ønskes en nøyaktig utregning må en vente til månedsskiftet februar/mars neste år da årsavregningen fra strømleverandøren foreligger.

Avlesning av strøm/varmtvann ved flytting2019-06-30T21:07:54+02:00

Nyttig informasjon for beboerne

2019-06-30T21:11:15+02:00

En PDF med praktisk informasjon om borettslaget kan leses eller lastes ned her.

Informasjonen oppdateres årlig etter generalforsamlingen, og er et supplement til husordensregler og vedtekter.

Nyttig informasjon for beboerne2019-06-30T21:11:15+02:00
Gå til toppen