NÆROMRÅDET

032

Rett utenfor balkongene våre har vi den offentlige parken Grünerhagen som både gir oss en fantastisk utsikt til å være midt i byen, og vår egen «hage» på sommeren. Parken brukes flittig av lokalbefolkningen på Grünerløkka. Om sommeren når det er fint vær vil det sitte mange mennesker i parken med grill, mat og drikke. Om vinteren brukes bakken i parken ofte av barnefamilier til aking. Rett nedenfor Grünerhagen har vi Nedre Foss park og Vulkan området med Mathallen.

013

Grünerhagen ligger 2 minutter unna Olaf Ryes plass med et stort utvalg av cafeer, restauranter og barer. Fra mai til september er det en helg i måneden markedsdag, og da fylles parken opp av mange forskjelllige aktiviteter. Levende musikk, hoppeslott, salgsboder og forskjellig typer underholdning.

GRÜNERLØKKA HISTORIE

Grünerløkka ligger langs Akerselva. Grünerløkka fikk sitt navn etter myntmester Friedrich Grüner som kjøpte Nedre Foss Mølle i 1672 av kong Christian V. Ved byutvidelsen i 1858 ble Grünerløkka lagt inn under Christiania og det ble innført murtvang ved oppføring av hus. Umiddelbart før byutvidelsen ble det reist en forstad av rimelige trehus her. Denne bydelen ble kalt «Ny York»; antagelig på grunn av den amerikanskinspirerte farten i utbyggingen. Noen mener imidlertid at navnet skyldes at gatenettet på Grünerløkka er rettvinklet og relativt bredt, som på Manhattan. Av den opprinnelige «Ny York»-bebyggelsen, som i sin tid utgjorde ca.70 hus, står det per i dag bare en håndfull hus igjen. Eksempler på disse er Stolmakergata 8 og Øvre gate 2B. Svært mange hus i «Ny York» ble flammens rov på 1970- og 80-tallet, deriblant Nordre gate 5.

Grosserer Thorvald Meyer (18181909) kjøpte deler av området i 1861 og bekostet utbyggingen av Thorvald Meyers gate og gav bort tomter til anlegg av parker, kirke og skoler.

I 1886 hadde Grünerløkka (Paulus sogn) 13 600 innbyggere. I 1900 var innbyggertallet steget til 22 000. På samme tid var det bare fem gater i Oslo med befolkning på over 3000 beboere. Av disse lå tre på Grünerløkka: Markveien, Thorvald Meyers gate og Toftes gate.

I 1864 ble det anslått at en kvadratmeter tomt på Grünerløkka kostet ca. 30 skilling, men det var ikke noe salg i området på denne tiden. Utparselleringen skjedde først året etter. Selv om Thorvald Meyer tilbød rimelige tomter, kjøpte nesten ingen tomter før etter 1868.

Olaf Ryes plass har navn etter general Rye. Den var en åpen løkke til langt ut i 1880-årene. Løkka ble kjøpt av kommunen fra familien Grüner for 10 000 kroner i 1883. Etterhvert ble det anlagt en smal gatestump på skrå fra Markveien til Thorvald Meyers gate med holdeplass for hest og vogn på midten av plassen. Omkring 1890 fikk plassen spaserganger, fontener og monument over Eilert Sundt. Vognmennene ble henvist til hjørnet av plassen ved krysset Markveien – Sofienberggata. Gaten på skrå gjennom Olaf Ryes plass var kjørevei helt fram til siste halvdel av 1930-årene.