Styret

Styret står for den daglige driften i BRL. Styret består av:

Styreleder Ina Frimannslund |  Tlf: 957 01 176
Styremedlem Per Otto Haavik | Tlf: 975 97 071
Styremedlem Johnny Sundnes | Tlf: 996 01 720

Styrets e-post adresse: styret@grunerhagen.no

Styremøter

Planlagte styremøter fremover:

3. februar 2021 kl 19.