Garasjeport mot Sofienberggata ute av drift

2022-04-22T15:25:17+02:00

Grunnet utbedring av betongdekket i garasjen tilhørende Sofienberggata 7, vil garasjeporten mot Sofienberggata være stengt frem mot sommeren.

I denne perioden må garasjeporten mot Nordre gate benyttes. Leiligheter med garasjeplass i Sofienberggata 3 har fått mulighet til å låne åpner til porten mot Nordre gate. Disse må leveres tilbake når porten til Sofienberggata igjen kan brukes.

Garasjeport mot Sofienberggata ute av drift2022-04-22T15:25:17+02:00

Videre fremdrift på vedlikeholdsprosjekt betong og vinduer

2021-10-08T16:38:18+02:00

Vedlikeholdsinstruks for nye balkonggulv er lagt ut på nettsiden og i postkassene til de som har kjøkkenbalkong. Det er viktig at man kontakter styret hvis man er uheldig og får en skade på belegget, slik at membranen kan utbedres raskt før fukt trenger inn.

Stuebalkonger mot parken i oppgang E og F skal være ferdige i uke 43 (siste uke i oktober). Stillas tas ned i uke 43 eller 44.

Stuebalkonger i A, B, C og D: For å være sikker på å bli ferdig med alt arbeidet på balkongene før jul, setter Consolvo inn et ekstra arbeidsteam og utbedrer disse balkongene samtidig.

I uke 42-43 settes det derfor opp stillas foran A, B, C og D mot parken. Det er planlagt oppstart av betongarbeidet 1. november, og alle stuebalkonger må være tømt senest 31. oktober. Det mest støyende arbeidet (meisling) foregår i begynnelsen av perioden. Etter det vil det være sporadisk støy.
Det vil i perioder måtte brukes oppvarming for å gjennomføre betongarbeidene, som krever minimum 5˚C i underlaget. Ovnene styres av termostat. Det vil være noe susing og lukt fra ovner i perioder. Dette er ikke er farlig eller helseskadelig. Ovnene står utenfor presenning og varme ledes inn gjennom rør. Det er svært viktig at beboere ikke stopper ovnene. De økonomiske konsekvensene av dette kan bli svært omfattende for borettslaget. Vi beklager ulempene dette medfører for beboerne.

Levering av vinduer har vært forsinket fra produsent, men nå er alt vi skal ha produsert.
Vinduer med unntak av skyvedører er ferdig montert i oppgang E og F og snart D. I uke 41 starter montering av vinduer i oppgang C, og så i uke 42 i oppgang B. Informasjon henger på tavlene i oppgang A, B og C.

Skyvedører kan ikke monteres når det står stillas foran stuebalkong. Origo prøver å få mest mulig montert før stillas kommer opp ved A, B, C og D. Etter at stillas er kommet opp planlegges en løsning med Consolvo. Skyvedører i E-F monteres i uke 44-45.

7. oktober 2021

Videre fremdrift på vedlikeholdsprosjekt betong og vinduer2021-10-08T16:38:18+02:00

Nyttig informasjon for beboerne

2021-09-19T21:08:24+02:00

En PDF med praktisk informasjon om borettslaget kan leses eller lastes ned her.

Informasjonen oppdateres årlig etter generalforsamlingen, og er et supplement til husordensregler og vedtekter.

Nyttig informasjon for beboerne2021-09-19T21:08:24+02:00

S7-prosjektet –planlagte arbeider september 2021

2021-08-30T14:00:31+02:00

Det pågår nå arbeider på alle oppganger i Sofienberggata 7, inkludert tak og garasjekjeller.

I uke 35 vil det gjennomføres prøveboring (for energibrønner) nord i bakgården.

Parkering i bakgården er ikke tillatt, og kjøring må begrenses til helt nødvendige leveranser som flyttebil etc.

For mer detaljert informasjon se her.

S7-prosjektet –planlagte arbeider september 20212021-08-30T14:00:31+02:00

Informasjonsskriv fra Boligbygg om Sofienberggata 7-prosjektet

2021-05-15T22:18:53+02:00

Informasjonsskriv mai 2021 om planer og fremdrift på rehabiliteringen av Sofienberggata 7 kan leses og lastes ned her.

Det er nå byggeaktiviteten i 7 både i kjeller og alle oppganger unntagen E. Det ankommer større leveranser som gjør tilgjengelighet med bil inn i bakgården begrenset. Dersom det er beboere i Sofienberggata 3 som skal motta flyttebil e.l. på ukedager i arbeidstiden må dette koordineres med entreprenøren. Kontakt eventuelt styret.

Informasjonsskriv fra Boligbygg om Sofienberggata 7-prosjektet2021-05-15T22:18:53+02:00

Sofienberggata 7-prosjektet – aktiviteter

2021-05-01T22:29:30+02:00

Informasjon om arbeider i forbindelse med Sofienberggata 7-prosjektet uke 7 og 8:

Igangsatte arbeider i parkeringskjeller og på tak og fasader på 7A fortsetter. I tillegg starter flere arbeider på 7B, og i 7D rives heisene.

Byggeaktiviteten i 7 øker og det ankommer større leveranser som vil gjøre tilgjengelighet med bil inn i bakgården mer begrenset. Dersom det er beboere i Sofienberggata 3 som skal motta flyttebil e.l. må dette koordineres med entreprenøren. Vi formidler kontakt ved behov.

Sofienberggata 7-prosjektet – aktiviteter2021-05-01T22:29:30+02:00

Sofienberggata 7-prosjektet – planlagte aktiviteter uke 1, 2 og 3

2021-01-12T13:37:10+01:00
  • Montasje av ny yttervegg på østfasaden (mot Markveien) fra uke 1-2.
  • Tak over tak (midlertidig tak over taket på 7A) uke 1 og 2.
  • Riving av eksisterende taktekking på 7A, uke 2.
  • Bygging av nytt dekke for teknisk etasje på 7A fra uke 3.
Sofienberggata 7-prosjektet – planlagte aktiviteter uke 1, 2 og 32021-01-12T13:37:10+01:00

Planlagte arbeider uke 47 og 48

2020-11-17T15:55:00+01:00

Det vil foregå utvidelse av balkongdekker i plan 2-4 i Sofienberggata 7, med leveranser av forskalling, armering og betong. I 7A monteres stillas på vest- og østfasade.
Østre del av brakkerigg, 8 brakkemoduler, fjernes og erstattes med lagercontainere. Arbeidet skal pågå med mobilkran og lastebiler i fra Nordre gate.

Planlagte arbeider uke 47 og 482020-11-17T15:55:00+01:00

Planlagte arbeider uke 46 og 47

2020-11-13T16:12:47+01:00

I uke 46 og 47 vil det foregå utvidelse av balkongdekker i plan 2-4 i Sofienberggata 7, med
leveranser av forskalling, armering og betong.

Planlagte arbeider uke 46 og 472020-11-13T16:12:47+01:00

Planlagte arbeider uke 42 og 43

2020-10-11T17:56:42+02:00

Uke 42: Planlegger støp av kranfundament på tirsdag.
Betongsaging og betongarbeid når igangsettelsestillatelse foreligger.
Uke 43: Betongsaging og betongarbeid. Betongsaging vil medføre støy.

Planlagte arbeider uke 42 og 432020-10-11T17:56:42+02:00
Go to Top