Bestilling av El-bil ladeboks for andelseiere i Grünerhagen borettslag

2020-06-30T15:11:50+02:00

Installeringen av infrastruktur for lading av elbil i borettslagets garasje vil bli igangsatt i nær fremtid, og i den forbindelse er det laget et bestillingsskjema for de som ønsker å bestille ladeboks med en gang. Du finner bestillingsskjema her.

Anlegget som blir installert er slik det ble beskrevet i informasjonen til generalforsamlingen i fjor. Prisen for ladeboksene er gått noe ned siden da, men vær obs på at prisene i bestillingsskjemaet kun er gyldig ved bestilling innen 26. juli.

Etter 26. juli vil prisen sannsynligvis gå noe opp. Styret kommer tilbake med nøyaktig beløp.

Bestilling av El-bil ladeboks for andelseiere i Grünerhagen borettslag2020-06-30T15:11:50+02:00

Varsel om endring av felleskostnader med 5 %

2019-11-24T20:29:18+01:00

Styret har vedtatt å øke felleskostnadene med 5 % fra 01.01.2020.

Bakgrunnen for endringen er pågående og forestående vedlikehold, og generell prisstigning på tjenester som borettslaget benytter seg av. Eksempelsvis har Oslo Kommune i sitt budsjettforslag lagt til grunn en økning på 10,5 % for vann og avløp i 2020.

Av vedlikehold som er i gang, eller blir utført i nærmeste fremtid, nevner vi utbedring av armert betong nederst i garasjen, stoppe vanninnsig i garasjen, nye varmekabler i takrennene, og riving og rehabilitering av kjølerom.

I forbindelse med at Usbl overtar som borettslagets forretningsfører fra 1. januar 2020 får dere fakturaer på felleskostnader fra dem. Pass på å ikke betal felleskostanden til gammel OBOS-konto, og husk å si opp eventuelle betalingsavtaler.

Varsel om endring av felleskostnader med 5 %2019-11-24T20:29:18+01:00

Nabovarsel angående utvidelse av området for uteservering ved Nedre Foss gård og flytting av gangvei i Grünerhagen park

2019-07-19T14:31:18+02:00

Borettslaget mottok i juni 2019 et nabovarsel fra Asplan Viak AS angående parkområdet sør og øst for Nedre Foss Gård, hvor de skriver om planer for å utvide arealet for utendørs bevertning til der man antar den gamle barokkhagen lå. I den forbindelse ønsker de å fjerne det store almetreet, og å flytte gangveien lengre inn i Grünerhagen park mot borettslaget. Styret i Grünerhagen borettslag har sendt inn merknad til varselet som kan leses her. Nabovarselet i sin helhet kan leses her.

Nabovarsel angående utvidelse av området for uteservering ved Nedre Foss gård og flytting av gangvei i Grünerhagen park2019-07-19T14:31:18+02:00

Nyttig informasjon for beboerne

2019-06-30T21:11:15+02:00

En PDF med praktisk informasjon om borettslaget kan leses eller lastes ned her.

Informasjonen oppdateres årlig etter generalforsamlingen, og er et supplement til husordensregler og vedtekter.

Nyttig informasjon for beboerne2019-06-30T21:11:15+02:00

Privat bytte av balkongdør

2016-09-07T15:28:05+02:00

Styret vedtok på styremøtet 31.08.2016 at andelseiere som skifter balkongdør på kjøkkensiden ut mot gården for egen regning vil få slippe å bli med på felles dørbytte og kostnaden forbundet med dette i fem år fremover fra eget bytte. Det samme gjelder bytte av balkongdør i 3-roms leilighet som har balkong foran soverommene.

Det forutsettes at andelseier informerer styret skriftlig ved bytte av dør slik at ny dør blir registrert, og at balkongdøren har samme utseende som dagens balkongdører.

Merk: 4- og 5-roms leiligheter med balkongdør på den indre balkongveggen med trepanel ved stuevinduene får per i dag ikke denne muligheten, da det ved felles vindusskifte er mulig at man her endrer løsningen noe.

Privat bytte av balkongdør2016-09-07T15:28:05+02:00

Kamera installert i garasjen

2016-07-25T22:44:26+02:00

Våren 2016 ble det installert overvåkingskamera i garasjen vår. Det er satt opp 6 kamera slik at hele garasjen er dekket. Kameraene er utstyrt med bevegelsessensor og det filmes dermed kun når det er noen i garasjen. Opptakene lagres i henhold til lovverket på en egen harddisk i en kortere periode, og systemet er registrert hos Datatilsynet. Hvis noen av beboerne oppdager at det har skjedd ting i garasjen så gi beskjed til styret så for som mulig, slik at vi kan sjekke om noe er fanget opp på video.

Kamera installert i garasjen2016-07-25T22:44:26+02:00

Ny fasade i 2015

2016-07-21T20:42:15+02:00

Vi hadde fra mai til august 2015 er større jobb med fasaden der fasadesteinene ble byttet ut der det var nødvendig eller sikret ytterligere der det var beste alternativ. Dette betyr at vi har oppgradert fasaden på en slik måte at vi har erstattet materiale som var brukt til opprinnelig festing av fasaden og som hadde begrenset levetid med fester som er evigvarende.

Ny fasade i 20152016-07-21T20:42:15+02:00