Bevaring av de fem trærne som er igjen i bakgården

2020-10-11T17:49:35+02:00

Oslo kommune Boligbygg har bedt Eiendoms- og byfornyelsesetaten om å få felle de gjenstående trærne mellom 3 A-B-C og 7 A-B. Beboere og styret jobber for å unngå dette. Her kan dere lese en artikkel som Vårt Oslo publiserte 28. september.

Oppdatering: Eiendoms- og byfornyelsesetaten ga ikke Boligbygg tillatelse til å felle flere trær 🙂

Bevaring av de fem trærne som er igjen i bakgården2020-10-11T17:49:35+02:00

Planlagte arbeider uke 40 og 41

2020-09-28T23:02:50+02:00

Uke 40: Utgraving av fundament for tårnkran, og borre ned peler for fundamentering av tårnkran. Borringen kan støye en del.
Uke 41: Forskalling, armering og støpning av fundament for kran.

Planlagte arbeider uke 40 og 412020-09-28T23:02:50+02:00

Prosjekt Sofienberggata 7 – planlagte arbeider uke 39-40 2020

2020-09-19T19:22:53+02:00

Styret har bedt Boligbyggs prosjektledere om å få informasjon om planlagte arbeider hver 14. dag slik at vi kan orientere beboerne i Grünerhagen borettslag. I tillegg til å publisere dette på nettsiden vil vi henge opp lapper i oppgangene.

For uke 39 og 40 har vi fått følgende informasjon:

 • Mandag/tirsdag uke 39 starter arbeidet med omlegging av infrastruktur i bakgården. Innkjøringen og gangvei med øverste trapp mot Sofienberggata 3 skal utvides til kjørevei i 3 m bredde, med en rampe i stedet for trappen utenfor B/C.
 • Jordvollen sør for papp/papircontainer blir midlertidig plannert slik at snuplass for Oslo REN + beredskapsetaten blir større.
 • Det legges freseasfalt på midlertidig vei og snuplass.
 • Det vil deretter bli gravd ut fundament for tårnkran omtrent der sittegruppen er i dag (nord for kjøretunnel). Betongarbeider med fundament starter sannsynligvis mot slutten av uke 39 / starten av uke 40.
 • Hvis det viser seg at fundamentet for kranen må stå på påler, så vil pelerigg komme inn på dette tidspunktet – og dette vil da bli arbeidsområdet i uke 40/41.

I oppgangene har vi hengt opp plansjer som viser landskapsplan for rehabilitering av uteområdet når alle byggearbeider er gjort. Du kan også se landskapstegningen her. For mer detaljert informasjon kan du gå inn på Plan- og bygningsetatens nettsider, velg Saksinnsyn og saksnummer 201714191.

Prosjekt Sofienberggata 7 – planlagte arbeider uke 39-40 20202020-09-19T19:22:53+02:00

Container og rens av takrenner onsdag 16. september 2020

2020-09-17T15:01:04+02:00

Onsdag 16. september har vi leid en container fra ca. 15.30–19.00. Containeren kan kun benyttes av beboerne i Sofienberggata 3.

NB! Det er ikke tillatt å benytte containeren til:

 • Sorte sekker – kun gjennomsiktige sekker er tillatt
 • Elektrisk og elektronisk avfall, heller ikke kabler.
 • Impregnert treverk
 • Gips
 • Isolasjon
 • Malingsrester og kjemikalier,
 • Spraybokser og andre flasker med trykk
 • Bildekk
 • Annet miljøfarlig avfall

For dette henviser vi til Fredensborg og Sofienbergparken mini­gjenbruksstasjoner, eller Haraldrud gjenbruksstasjon.

Rens av takrenner samme dag fra kl. 08.00

Grunnet oppussingen av Sofienberggata 7 som vil medføre mye aktivitet i bakgården i høst, er årets rens av takrenner og nedløp fremskyndet:
• I tilfelle de må bruke vann ber vi dere om å sørge for at alle vinduer er lukket for å unngå vannskader.
• Dersom det er noe på balkongene som kan ta skade av vann, så må det fjernes.
• Markiser må rulles helt inn.
Vennlig hilsen styret
Container og rens av takrenner onsdag 16. september 20202020-09-17T15:01:04+02:00
Gå til toppen