Styret har besluttet å gå videre med Canal Digital som vår leverandør av internett og TV- tjenester. Vi har innhentet tilbud fra flere aktuelle leverandører og beslutningen er basert på en helhetsvurdering som blant annet inkluderer faktorer som pris, bindingstid, bruksmønster til beboerne, etc.

Canal Digital har allerede en eksisterende sentral med fibertilknytning i garasjen. Vi vil benytte eksisterende kabel fra sentralen inn til leilighetene. Alle leiligheter vil få nyeste dekoder og nyeste trådløse ruter.

Avtalen med Canal Digital er en Komplett 50. Dette er basert på eksisterende bruksmønster til beboerne. Den nye avtalen vil gi en betydelig bedre kapasitet og billigere pris enn eksisterende avtale. Det vil være mulig for beboerne å øke kapasiteten med individuelle tilleggsavtaler til rabattert pris. Styret vil også ha muligheten til å endre den kollektive avtalen hvis beboernes bruksmønster og behov endres over tid.

Canal Digital vil starte oppgraderingen i løpet av de neste ukene. Beboerne vil få beskjed i god tid før Canal Digital trenger tilgang til leilighetene. Canal Digital og styret vil komme med ytterligere informasjon om pris og eventuelle individuelle tilvalg, etc. senere i prosessen.

Vennligst ta kontakt med styret hvis dere trenger ytterligere informasjon.

20. april 2018