1. Airbnb- eller tilsvarende utleie av ett eller flere rom samtidig som man selv er tilstede i leiligheten er tillatt. Styret skal informeres av andelseier når denne ønsker å starte slik utleie.
  2. Airbnb-utleie (eller tilsvarende) av hele eller deler av leiligheten mens andelseier er på f.eks ferie et par uker i året utløser ikke søknadsplikt, men styret skal informeres i hvert tilfelle.
  3. Hyppigere Airbnb-utleie (eller tilsvarende) av borettslagsleiligheten når andelseier er borte fra leiligheten tillates kun etter skriftlig søknad og godkjenning av styret.
  4. Airbnb-utleie (eller tilsvarende) av borettslagsleiligheten i mer enn 4 uker i strekk når andelseier er borte fra leiligheten tillates kun etter skriftlig søknad og godkjenning av styret.

Merk: Andelseier er ansvarlig for at forpliktelser ovenfor borettslaget overholdes av alle som bruker leiligheten: Utleien skal ikke være til ulempe for øvrige beboere, og dersom leietakere ikke overholder husordensreglene så vil dette anses som eiers eget mislighold.