Det er lov å leie ut 30 døgn i året uten samtykke fra styret. Du må selv bo i boligen, men trenger ikke være tilstede under utleien. Hvis du låner ut boligen gratis, regnes også dette med i de 30 dagene. Borettslaget har ikke lov til å utvide grensen utover 30 dager.
For bruksoverlatelse av borettslagsleiligheten i mer enn 30 dager når andelseier er borte fra leiligheten gjelder Borettslagsloven § 5-3 til 5-9, og borettslagets vedtekt 4-2.

Merk: Andelseier er ansvarlig for at forpliktelser ovenfor borettslaget overholdes av alle som bruker leiligheten: Bruksoverlating skal ikke være til ulempe for øvrige beboere, og dersom leietakere ikke overholder husordensreglene så vil dette anses som eiers eget mislighold.