I forbindelse med at borettslaget har en avtale med Norsk Brannvern, vil de komme på befaring hos oss mellom klokken 14:00 og 21:00.
Norsk Brannvern vil gå to runder i oppgangen den aktuelle dagen.
I leilighetene hvor de ikke treffer noen hjemme mellom kl. 1400–1730, vil de prøve igjen etter kl 1730.

Kontrollen er satt til:

Mandag 12. februar
Dette gjelder Sofienberggata 3A, 3B og 3C

Tirsdag 13. februar
Dette gjelder Sofienberggata 3D, 3E og 3F

Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkle kontroller. Teste, samt bytte batteri i røykvarslere, og utføre enkel kontroll av slukker. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Det er viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter.

Ved spørsmål, vennligst kontakt styret.