SiO planlegger nye studentboliger i Brenneriveien 11, se mer informasjon på Plan- og bygningsetatens sider her.