Onsdag 16. september har vi leid en container fra ca. 15.30–19.00. Containeren kan kun benyttes av beboerne i Sofienberggata 3.

NB! Det er ikke tillatt å benytte containeren til:

  • Sorte sekker – kun gjennomsiktige sekker er tillatt
  • Elektrisk og elektronisk avfall, heller ikke kabler.
  • Impregnert treverk
  • Gips
  • Isolasjon
  • Malingsrester og kjemikalier,
  • Spraybokser og andre flasker med trykk
  • Bildekk
  • Annet miljøfarlig avfall

For dette henviser vi til Fredensborg og Sofienbergparken mini­gjenbruksstasjoner, eller Haraldrud gjenbruksstasjon.

Rens av takrenner samme dag fra kl. 08.00

Grunnet oppussingen av Sofienberggata 7 som vil medføre mye aktivitet i bakgården i høst, er årets rens av takrenner og nedløp fremskyndet:
• I tilfelle de må bruke vann ber vi dere om å sørge for at alle vinduer er lukket for å unngå vannskader.
• Dersom det er noe på balkongene som kan ta skade av vann, så må det fjernes.
• Markiser må rulles helt inn.
Vennlig hilsen styret