Boligbygg inviterer Sofienberggata 3 til informasjonsmøte torsdag 29. august.
Sted og klokkeslett: Haven kl 17.00 – 18.30

Som en del av rehabiliteringsprosjektet i Sofienberggata 7 skal Boligbygg vurdere alternative måter å bruke deler av garasjeanlegget på, etter at rehabiliteringen er ferdig. Dette kan være alt fra sosiale møteplasser, reparasjon og utleie av sykler, dyrking av planter og grønnsaker eller helt andre ting. Se hele invitasjonen her.