Arbeidet vil pågå til 19. desember.

Arbeidet vil foregå hverdager kl 07-17.

Parkeringsplassene F-41, F-42, 73, F-12, E-31, 76, E-32 og E-23 nederst i garasjen kan dessverre ikke benyttes i denne perioden. Eierne av disse p-plassene er blitt kontaktet direkte.

Området vil bli fysisk avstengt.
Det vil heller ikke være mulig å bruke døren inn til garasjen fra E og F.
Andelseiere som trenger å låne nøkkel til garasjedør i en av de andre oppgangene bes kontakte styret.

Vi beklager ulempene dette medfører.