Iht. lov om borettslag § 7-4 varsles det herved om at ordinær generalforsamling i Grünerhagen borettslag AL vil bli avholdt onsdag 5. juni kl 18.

Samme sted som i fjor: Grendehuset i Korsgata 16.

Frist for innmelding av saker er 16. april 2023.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen:

  • Det bør gå klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen.
  • Forslagsstilleren formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe generalforsamlingen med å behandle og ta stilling til saken.
  • Hvis en sak anses lite egnet for generalforsamlingsbehandling, vil styret drøfte med deg om saken heller bør behandles på et styremøte eller beboermøte etter generalforsamlinge

Alle innmeldte saker må leveres skriftlig og signert til styret innen fristen.

Send saken på epost: styret@grunerhagen.no – eller legg det i Forslagskassen ved de gamle søppelsjaktene. Du kan også melde sak via Min side på usbl.no.

Egen innkalling til generalforsamling med vedlegg vil sendes ut mellom 8 og 20 dager før ordinær generalforsamling.

Med vennlig hilsen

styret i Grünerhagen borettslag