Betongrehabilitering av kjøkkenbalkongene i oppgangene D-E-F og de på høyre side i C nærmer seg ferdig.
I uke 34 blir nye balkongplater montert i rekkverket.

Betongarbeider på kjøkkenbalkongene i oppgangene A-B-C starter i uke 34. Kjøkkenbalkongene her må være tømt senest søndag 22. august.

I september settes det opp stillas på parksiden ved E og F, og stuebalkonger utbedres. Når arbeidet her er ferdig flyttes stillas til C og D. Når vi vet konkret dato for oppstart på parksiden blir oppgangene varslet.

Levering av vinduer og balkongdører er litt forsinket.
Montering av vinduer i oppgang F ser ut til å bli i begynnelsen av september. Cirka to uker senere står oppgang E for tur.
Alle beboere vil få varsel i god tid om når bytte av vinduer i deres leilighet skal gjøres. Alle vinduer i en leilighet blir byttet samtidig, også i gjennomgående leiligheter.

Styret vil komme med oppdatering på videre fremdrift etter hvert.