Styret vedtok på styremøtet 31.08.2016 at andelseiere som skifter balkongdør på kjøkkensiden ut mot gården for egen regning vil få slippe å bli med på felles dørbytte og kostnaden forbundet med dette i fem år fremover fra eget bytte. Det samme gjelder bytte av balkongdør i 3-roms leilighet som har balkong foran soverommene.

Det forutsettes at andelseier informerer styret skriftlig ved bytte av dør slik at ny dør blir registrert, og at balkongdøren har samme utseende som dagens balkongdører.

Merk: 4- og 5-roms leiligheter med balkongdør på den indre balkongveggen med trepanel ved stuevinduene får per i dag ikke denne muligheten, da det ved felles vindusskifte er mulig at man her endrer løsningen noe.