Viktig informasjon om dørtelefonene

2023-07-29T19:14:59+02:00

Hvis dere opplever at det ikke ringer hverken når besøkende trykker på ringeknappen ved hovedinngangen eller ved inngangsdøren til leiligheten, så sjekk om lyden kan være slått av: Ringelyd slås av/på ved å trykke på knappen med bjellesymbol, over knappen med nøkkelsymbol. Det kan være fort gjort å komme bort i denne knappen når man skal åpne for gjester. Når ringelyd er slått av skal knappen lyse rødt.

Når lyset på bjelle-knappen blinker betyr det at noen har ringt på hos dere.