Har du lyst til å være med å påvirke i borettslaget vårt?
Følgende verv er til valg:
2 styremedlemmer
2 varamedlemmer

Er du interessert, ta kontakt med valgkomiteen:
Terje Lindberg: terje.lindberg.tl@gmail.com
Hanne Eggen: hannegge@online.no

Frist for å melde sin interesse er 31.03.2023

Mvh valgkomiteen