Har du lyst til å være med å påvirke i borettslaget vårt?
Følgende verv er til valg:
Styreleder
Ett styremedlem
2 varamedlemmer

Er du interessert, ta kontakt med valgkomiteen:
Terje Lindberg: terje.lindberg.tl@gmail.com
Håkon Høye: hakon@hakonhoye.com

Frist for å melde sin interesse er 31.03.2024

Vennlig hilsen valgkomiteen i Grünerhagen borettslag