Boligbygg inviterer Sofienberggata 3 og 7 til idéverksted torsdag 5. september.
Sted og klokkeslett: Haven kl 17.00 – 19

Som en del av rehabiliteringsprosjektet i Sofienberggata 7 skal Boligbygg vurdere alternative måter å bruke deler av garasjeanlegget på, etter at rehabiliteringen er ferdig. Kom med forslag! Det kan være alt fra sosiale møteplasser, reparasjon og utleie av sykler, kursvirksomhet, snekkerverksted eller helt andre ting. I første omgang vil SoCentral gjennomføre 3-4 testarrangement begrenset til noen timer hver senere i høst. Se hele invitasjonen her.