I juli og august 2024 vil det bli utført dreneringsarbeider langs Sofienberggata 3 mot vest (parken og lekeplass). Arbeider starter 1. juli.

Se informasjon fra styret og entreprenør her