Viktig informasjon om dørtelefonene

2016-11-13T20:19:27+01:00

Hvis dere opplever at det ikke ringer hverken når besøkende trykker på ringeknappen ved hovedinngangen eller ved inngangsdøren til leiligheten, så sjekk om lyden kan være slått av: Ringelyd slås av/på ved å trykke på knappen med bjellesymbol, over knappen med nøkkelsymbol. Det kan være fort gjort å komme bort i denne knappen når man skal åpne for gjester. Når ringelyd er slått av skal knappen lyse rødt.

Når lyset på bjelle-knappen blinker betyr det at noen har ringt på hos dere.

Viktig informasjon om dørtelefonene2016-11-13T20:19:27+01:00

Borettslagets regler for Airbnb-utleie

2021-10-08T16:21:48+02:00

Det er lov å leie ut 30 døgn i året uten samtykke fra styret. Du må selv bo i boligen, men trenger ikke være tilstede under utleien. Hvis du låner ut boligen gratis, regnes også dette med i de 30 dagene. Borettslaget har ikke lov til å utvide grensen utover 30 dager.
For bruksoverlatelse av borettslagsleiligheten i mer enn 30 dager når andelseier er borte fra leiligheten gjelder Borettslagsloven § 5-3 til 5-9, og borettslagets vedtekt 4-2.

Merk: Andelseier er ansvarlig for at forpliktelser ovenfor borettslaget overholdes av alle som bruker leiligheten: Bruksoverlating skal ikke være til ulempe for øvrige beboere, og dersom leietakere ikke overholder husordensreglene så vil dette anses som eiers eget mislighold.

Borettslagets regler for Airbnb-utleie2021-10-08T16:21:48+02:00

Kamera installert i garasjen

2020-09-17T15:05:50+02:00

Våren 2016 ble det installert overvåkingskamera i garasjen vår. Det er satt opp 6 kamera slik at hele garasjen er dekket. Kameraene er utstyrt med bevegelsessensor og det filmes dermed kun når det er noen i garasjen. Opptakene lagres i henhold til lovverket på en egen harddisk i en kortere periode, og systemet er registrert hos Datatilsynet. Hvis noen av beboerne oppdager at det har skjedd ting i garasjen så gi beskjed til styret så for som mulig, slik at vi kan sjekke om noe er fanget opp på video.

Kamera installert i garasjen2020-09-17T15:05:50+02:00

Ny fasade i 2015

2020-09-17T15:06:35+02:00

Vi hadde fra mai til august 2015 er større jobb med fasaden der fasadesteinene ble byttet ut der det var nødvendig eller sikret ytterligere der det var beste alternativ. Dette betyr at vi har oppgradert fasaden på en slik måte at vi har erstattet materiale som var brukt til opprinnelig festing av fasaden og som hadde begrenset levetid med fester som er evigvarende.

Ny fasade i 20152020-09-17T15:06:35+02:00
Gå til toppen