Viktig informasjon om dørtelefonene

2016-11-13T20:19:27+01:00

Hvis dere opplever at det ikke ringer hverken når besøkende trykker på ringeknappen ved hovedinngangen eller ved inngangsdøren til leiligheten, så sjekk om lyden kan være slått av: Ringelyd slås av/på ved å trykke på knappen med bjellesymbol, over knappen med nøkkelsymbol. Det kan være fort gjort å komme bort i denne knappen når man skal åpne for gjester. Når ringelyd er slått av skal knappen lyse rødt.

Når lyset på bjelle-knappen blinker betyr det at noen har ringt på hos dere.

Viktig informasjon om dørtelefonene2016-11-13T20:19:27+01:00

Borettslagets regler for Airbnb-utleie

2016-09-07T15:28:58+02:00
  1. Airbnb- eller tilsvarende utleie av ett eller flere rom samtidig som man selv er tilstede i leiligheten er tillatt. Styret skal informeres av andelseier når denne ønsker å starte slik utleie.
  2. Airbnb-utleie (eller tilsvarende) av hele eller deler av leiligheten mens andelseier er på f.eks ferie et par uker i året utløser ikke søknadsplikt, men styret skal informeres i hvert tilfelle.
  3. Hyppigere Airbnb-utleie (eller tilsvarende) av borettslagsleiligheten når andelseier er borte fra leiligheten tillates kun etter skriftlig søknad og godkjenning av styret.
  4. Airbnb-utleie (eller tilsvarende) av borettslagsleiligheten i mer enn 4 uker i strekk når andelseier er borte fra leiligheten tillates kun etter skriftlig søknad og godkjenning av styret.

Merk: Andelseier er ansvarlig for at forpliktelser ovenfor borettslaget overholdes av alle som bruker leiligheten: Utleien skal ikke være til ulempe for øvrige beboere, og dersom leietakere ikke overholder husordensreglene så vil dette anses som eiers eget mislighold.

Borettslagets regler for Airbnb-utleie2016-09-07T15:28:58+02:00

Kamera installert i garasjen

2020-09-17T15:05:50+02:00

Våren 2016 ble det installert overvåkingskamera i garasjen vår. Det er satt opp 6 kamera slik at hele garasjen er dekket. Kameraene er utstyrt med bevegelsessensor og det filmes dermed kun når det er noen i garasjen. Opptakene lagres i henhold til lovverket på en egen harddisk i en kortere periode, og systemet er registrert hos Datatilsynet. Hvis noen av beboerne oppdager at det har skjedd ting i garasjen så gi beskjed til styret så for som mulig, slik at vi kan sjekke om noe er fanget opp på video.

Kamera installert i garasjen2020-09-17T15:05:50+02:00

Ny fasade i 2015

2020-09-17T15:06:35+02:00

Vi hadde fra mai til august 2015 er større jobb med fasaden der fasadesteinene ble byttet ut der det var nødvendig eller sikret ytterligere der det var beste alternativ. Dette betyr at vi har oppgradert fasaden på en slik måte at vi har erstattet materiale som var brukt til opprinnelig festing av fasaden og som hadde begrenset levetid med fester som er evigvarende.

Ny fasade i 20152020-09-17T15:06:35+02:00
Gå til toppen