Nabovarselet fra Oslo kommune ved Boligbygg datert 29. juni kan dere se ved å klikke på punktene under. Styrets merknader til varselet er lagt inn som nederste punkt.