Generalforsamlingen vil i stedet bli gjennomført digitalt og på papir. Styret vil i samarbeid med Usbl gjøre sakene tilgjengelig over en tidsperiode på 7-8 dager, slik at eierne innenfor dette tidsrommet kan lese saksinnholdet og avgi sine stemmer. Det vil bli sendt ut et hefte med innkalling, årsregnskap og informasjon som vanlig. Med heftet vil det ligge ved et papirskjema for de som foretrekker å stemme på dette fremfor å bruke digital løsning.

Tidsrom for årsmøtet er ikke fastsatt per i dag, vi kommer tilbake med informasjon om dette.

Styret planlegger en ekstraordinær generalforsamling til høsten, når et fysisk møte igjen er forsvarlig. Innkomne saker som bør kunne diskuteres blir utsatt til dette møtet.

Det vil ikke være mulig å stille benkeforslag i det digitale/papirbaserte årsmøtet.

Dette gjelder også valg av styre. Kandidater som ennå ikke har meldt sin interesse bes derfor gjøre dette innen 5. mai. Se informasjon fra valgkomiteen her.

Vennlig hilsen styret