Nabovarsel med plan for oppgradering av gårdsrommet og fasade på Sofienberggata 7

2018-01-19T22:51:40+01:00

Nabovarselet fra Oslo kommune ved Boligbygg datert 29. juni kan dere se ved å klikke på punktene under. Styrets merknader til varselet er lagt inn som nederste punkt.