Ordinær generalforsamling for Grünerhagen II borettslag vil i år bli gjennomført uten fysisk møte

2020-05-27T16:09:12+02:00

Generalforsamlingen vil i stedet bli gjennomført digitalt og på papir. Styret vil i samarbeid med Usbl gjøre sakene tilgjengelig over en tidsperiode på 7-8 dager, slik at eierne innenfor dette tidsrommet kan lese saksinnholdet og avgi sine stemmer. Det vil bli sendt ut et hefte med innkalling, årsregnskap og informasjon som vanlig. Med heftet vil det ligge ved et papirskjema for de som foretrekker å stemme på dette fremfor å bruke digital løsning.

Tidsrom for årsmøtet er ikke fastsatt per i dag, vi kommer tilbake med informasjon om dette.

Styret planlegger en ekstraordinær generalforsamling til høsten, når et fysisk møte igjen er forsvarlig. Innkomne saker som bør kunne diskuteres blir utsatt til dette møtet.

Det vil ikke være mulig å stille benkeforslag i det digitale/papirbaserte årsmøtet.

Dette gjelder også valg av styre. Kandidater som ennå ikke har meldt sin interesse bes derfor gjøre dette innen 5. mai. Se informasjon fra valgkomiteen her.

Vennlig hilsen styret

Ordinær generalforsamling for Grünerhagen II borettslag vil i år bli gjennomført uten fysisk møte2020-05-27T16:09:12+02:00

Valg av styre i Grünerhagen II borettslag 2020

2020-05-27T15:46:29+02:00

I borettslagets generalforsamling 2019 ble dette styret valgt:
Ina Frimannslund, leder. Johnny Sundnes og Per Otto Haavik, medlemmer. Anne Lian Tollerud og Håkon Høye, varamedlemmer.

I år er styreleder og Johnny Sundnes på valg (begge villige til å ta gjenvalg). Begge varamedlemmene er på valg (begge villige til å ta gjenvalg).

Generalforsamlingen 2018 endret pkt 8.1.1. om styrets sammensetning til: «Borettslaget skal ha et styre som består av styreleder og 2 til 3 andre medlemmer, og 2 varamedlemmer».

Det vises ellers til brev fra valgkomiteen om dette sendt alle borettslagets andelseiere 12.02.20.

Forslag til kandidater bes meddelt valgkomiteen innen 5. mai,
Nina Hamborg 3E, tlf. 934 21 558, nihambo@online.no
Gisle Schmidt 3B, tlf. 473 16 561, gschmid@online.no

Valg av styre i Grünerhagen II borettslag 20202020-05-27T15:46:29+02:00

Forenklet brannvernkontroll 20. april 2020

2020-06-30T14:41:11+02:00

Det blir i år en modifisert kontroll som følge av Corona-situasjonen:

Vi ber alle beboere sette sin brannslukker, og en lapp med antallet batterier man trenger i røykvarslerne sine, utenfor døren mandag 20. april kl. 08.00

Norsk Brannvern vil kontrollere brannslukkere (pulverapparat). De vil også legge igjen 9 Volts batterier som beboerne selv må bytte i røykvarslerne i år. Dette må man gjøre samme dag som man mottar batteriene. Merk at dersom dere har en annen type batterier (10 års etc.) skal disse ikke byttes dersom de fortsatt fungerer tilfredsstillende. Norsk brannvern vil komme mellom klokken 0800-1900. Har man problemer med å bytte batterier selv, så be en nabo eller foresatte bistå. Send eventuelt en SMS eller e-post til Norsk Brannvern.

Norsk Brannvern vil i tillegg foreta en kontroll av brannsikkerheten i fellesarealene. De vil legge igjen et skriv om brannforebygging til hver enkelt beboer. Les skrivet nøye!

Straks skrivet og batteriene er lagt utenfor din dør kan du ta inn dette. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Dette er særskilt viktig i disse dager.

Ved spørsmål, vennligst kontakt styret på styret@grunerhagen.no, eventuelt Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no eller SMS: 9191 9202. Du kan også ringe Norsk Brannvern på 32 27 35 28 kl. 12.00-14.00, man-tors.

Norsk Brannvern vil holde seg minimum 1,5 meter unna andre mennesker og benytte sikkerhetsutstyr. De vil ikke gå inn i boenhetene (unntatt i særskilte etterspurte tilfeller), men kun bevege seg i fellesareal. Vask gjerne hendene før og etter at dere setter ut / henter inn utstyret.

Forenklet brannvernkontroll 20. april 20202020-06-30T14:41:11+02:00
Gå til toppen