Oppstart av sommerens vedlikeholdsprosjekt

2021-06-03T16:47:47+02:00

Arbeidet med å sette opp stillas på gårdssiden starter mandag 7. juni. Stillas settes opp fra oppgang F, E, D til og med leilighetene til venstre i oppgang C (01-leiligheter).

Arbeidet med utbedring av betong på disse kjøkkenbalkongene starter 14. juni. Kjøkkenbalkongene må derfor være tømt innen 13. juni!

Arbeidet på denne delen av borettslaget vil pågå frem til fellesferien. Planen er så å flytte stillaset opp til A, B og resten av C, og starte balkongrehabiliteringen der etter fellesferien.

Arbeidet med å bytte vinduer starter slik det ser ut nå etter fellesferien, med unntak av barnehagen der man prøver å få gjort mest mulig mens den er sommerstengt.

Oppstart av sommerens vedlikeholdsprosjekt2021-06-03T16:47:47+02:00

Foreløpig info om fremdrift på sommerens vedlikeholdsprosjekt

2021-06-03T16:40:28+02:00

For å minske belastningen på beboerne i sommer så vil det i første omgang kun bli satt opp stillas på siden mot gården. Da vil vi kunne bruke stuebalkongene mot vest til et godt stykke ut på sommeren, og midtleilighetene blir ikke berørt i første del av perioden.

Arbeidet med å sette opp stillas starter i slutten av mai eller i begynnelsen av juni. Så følger utbedring av den armerte betongen på kjøkkenbalkongene.

Mer informasjon kommer snart.

Foreløpig info om fremdrift på sommerens vedlikeholdsprosjekt2021-06-03T16:40:28+02:00

Brannvernkontroll mandag 22. mars 2021 kl 14-21

2021-05-15T22:26:07+02:00

Grunnet korona-situasjonen vil kontrollen også i år bli gjennomført med liten grad av fysisk besøk. Beboere som ønsker det kan få bistand til å montere batteri og eventuelt nye røykvarslere, Norsk brannvern vil ta alle nødvendige forholdsregler for smittevern. Det er altså punkt 2 i oppslaget som er hengt opp på tavlene som vil være mest aktuell: Sett pulverapparat og lapp med ønsket antall batterier utenfor døren før kl 14. Der det ikke er satt ut pulverapparat vil Norsk brannvern ringe på, og bistå med bytte av batterier etc.

Lapp som henger i oppgangen kan du se her.

Brannvernkontroll mandag 22. mars 2021 kl 14-212021-05-15T22:26:07+02:00

Sofienberggata 7-prosjektet – planlagte aktiviteter uke 1, 2 og 3

2021-01-12T13:37:10+01:00
  • Montasje av ny yttervegg på østfasaden (mot Markveien) fra uke 1-2.
  • Tak over tak (midlertidig tak over taket på 7A) uke 1 og 2.
  • Riving av eksisterende taktekking på 7A, uke 2.
  • Bygging av nytt dekke for teknisk etasje på 7A fra uke 3.
Sofienberggata 7-prosjektet – planlagte aktiviteter uke 1, 2 og 32021-01-12T13:37:10+01:00

Bevaring av de fem trærne som er igjen i bakgården

2020-10-11T17:49:35+02:00

Oslo kommune Boligbygg har bedt Eiendoms- og byfornyelsesetaten om å få felle de gjenstående trærne mellom 3 A-B-C og 7 A-B. Beboere og styret jobber for å unngå dette. Her kan dere lese en artikkel som Vårt Oslo publiserte 28. september.

Oppdatering: Eiendoms- og byfornyelsesetaten ga ikke Boligbygg tillatelse til å felle flere trær 🙂

Bevaring av de fem trærne som er igjen i bakgården2020-10-11T17:49:35+02:00
Gå til toppen