Borettslagets regler for Airbnb-utleie

2021-10-08T16:21:48+02:00

Det er lov å leie ut 30 døgn i året uten samtykke fra styret. Du må selv bo i boligen, men trenger ikke være tilstede under utleien. Hvis du låner ut boligen gratis, regnes også dette med i de 30 dagene. Borettslaget har ikke lov til å utvide grensen utover 30 dager.
For bruksoverlatelse av borettslagsleiligheten i mer enn 30 dager når andelseier er borte fra leiligheten gjelder Borettslagsloven § 5-3 til 5-9, og borettslagets vedtekt 4-2.

Merk: Andelseier er ansvarlig for at forpliktelser ovenfor borettslaget overholdes av alle som bruker leiligheten: Bruksoverlating skal ikke være til ulempe for øvrige beboere, og dersom leietakere ikke overholder husordensreglene så vil dette anses som eiers eget mislighold.

Borettslagets regler for Airbnb-utleie2021-10-08T16:21:48+02:00

Privat bytte av balkongdør

2020-09-17T15:04:08+02:00

Styret vedtok på styremøtet 31.08.2016 at andelseiere som skifter balkongdør på kjøkkensiden ut mot gården for egen regning vil få slippe å bli med på felles dørbytte og kostnaden forbundet med dette i fem år fremover fra eget bytte. Det samme gjelder bytte av balkongdør i 3-roms leilighet som har balkong foran soverommene.

Det forutsettes at andelseier informerer styret skriftlig ved bytte av dør slik at ny dør blir registrert, og at balkongdøren har samme utseende som dagens balkongdører.

Merk: 4- og 5-roms leiligheter med balkongdør på den indre balkongveggen med trepanel ved stuevinduene får per i dag ikke denne muligheten, da det ved felles vindusskifte er mulig at man her endrer løsningen noe.

Privat bytte av balkongdør2020-09-17T15:04:08+02:00
Gå til toppen