Tirsdag 2. mars kl 18-20 inviterer styret alle beboere til et Teams-møte om nye vinduer og balkongdører. Grunnet koronasituasjonen frarådes fremdeles fysiske møter. De som ønsker å være med, men ikke har mulighet til å delta via video-link bes kontakte styret. Styrets medlemmer kan invitere noen personer til å følge møtet via deres videolink.
Vi ber om at man kun logger seg inn med én pc/enhet per leilighet. Lenke til møtet vil bli lagt ut på usbl.no på «min side», og sendt ut på e-post noen dager før møtet. I tillegg til styret vil arkitekt Ingerid Helseth og prosjektleder Dag Solvang delta på møtet.

Mer detaljert informasjon om både betongrehabiliteringen som settes i gang i vår, og løsninger knyttet til vinduer og balkongdører, er lagt i postkassene i borettslaget. Informasjonen kan også leses eller lastes ned her.

Det er fint om spørsmål sendes inn på epost før møtet slik at de kan besvares så grundig som mulig!
Det vil bli sendt ut referat etter møtet til alle andelseiere.

Onsdag 24. mars håper styret å avholde en ekstraordinær generalforsamling hvor alternativene til nye vinduer og balkongdører legges frem for avstemming.

Mer lesestoff:

Vinduer tilstandsrapport 2013
Vinduer tilstandsrapport 2015
Tilstandsrapport balkongbetong 2017
Betongdekke suplerende målinger 2018
Skjema nye vinduer
Arkitekttegninger