Tilbud på markise for andelseiere i borettslaget

2022-01-15T17:41:39+01:00

I forbindelse med pågående prosjekt blir alle markiser demontert. Fungerende markiser monteres tilbake når rehabiliteringen er ferdig, men en del markiser er i svært dårlig forfatning, og bør byttes ut. Det er også flere leiligheter som per i dag ikke har markise som ønsker seg dette.

Styret har derfor innhentet tilbud på nye markiser. Med en samlet bestilling oppnår vi en større rabatt enn om beboerne bestiller markiser hver for seg.

Tilbud og skjema for bestilling finner dere her.

NB: Bestillingsfrist er 21. oktober 2021

Tilbud på markise for andelseiere i borettslaget2022-01-15T17:41:39+01:00

Container torsdag 9. september 2021

2021-09-19T21:03:09+02:00

I forbindelse med at stuebalkonger må ryddes i oppgang E og F har borettslaget leid container fra ca. 15.30–19.15 denne dagen.

Container kan benyttes av de andre oppgangene for mindre ting, men vi gjør oppmerksom på at ny container blir bestilt senere i høst når rydding av stuebalkonger i de andre oppgangene skal tas.

Containeren kan kun benyttes av beboerne i Sofienberggt. 3

NB! Det er ikke tillatt å benytte containeren til:

 • Sorte sekker, kun gjennomsiktige er tillatt
 • Elektrisk og elektronisk avfall, heller ikke kabler
 • Impregnert treverk
 • Gips
 • Isolasjon
 • Malingsrester og kjemikalier
 • Spraybokser og andre flasker med trykk
 • Bildekk
 • Annet miljøfarlig avfall
  – For dette henviser vi til Fredensborg og Sofienbergparken mini­gjenbruksstasjoner, eller Haraldsrud gjenbruksstasjon.
Container torsdag 9. september 20212021-09-19T21:03:09+02:00

Pågående vedlikeholdsprosjekt 2021 – fremdrift betong og vinduer

2021-10-08T16:40:32+02:00

Betongrehabilitering av kjøkkenbalkongene i oppgangene D-E-F og de på høyre side i C nærmer seg ferdig.
I uke 34 blir nye balkongplater montert i rekkverket.

Betongarbeider på kjøkkenbalkongene i oppgangene A-B-C starter i uke 34. Kjøkkenbalkongene her må være tømt senest søndag 22. august.

I september settes det opp stillas på parksiden ved E og F, og stuebalkonger utbedres. Når arbeidet her er ferdig flyttes stillas til C og D. Når vi vet konkret dato for oppstart på parksiden blir oppgangene varslet.

Levering av vinduer og balkongdører er litt forsinket.
Montering av vinduer i oppgang F ser ut til å bli i begynnelsen av september. Cirka to uker senere står oppgang E for tur.
Alle beboere vil få varsel i god tid om når bytte av vinduer i deres leilighet skal gjøres. Alle vinduer i en leilighet blir byttet samtidig, også i gjennomgående leiligheter.

Styret vil komme med oppdatering på videre fremdrift etter hvert.

Pågående vedlikeholdsprosjekt 2021 – fremdrift betong og vinduer2021-10-08T16:40:32+02:00

Oppstart av sommerens vedlikeholdsprosjekt

2021-08-21T21:50:50+02:00

Arbeidet med å sette opp stillas på gårdssiden starter mandag 7. juni. Stillas settes opp fra oppgang F, E, D til og med leilighetene til venstre i oppgang C (01-leiligheter).

Arbeidet med utbedring av betong på disse kjøkkenbalkongene starter 14. juni. Kjøkkenbalkongene må derfor være tømt innen 13. juni!

Arbeidet på denne delen av borettslaget vil pågå frem til fellesferien. Planen er så å flytte stillaset opp til A, B og resten av C, og starte balkongrehabiliteringen der etter fellesferien.

Arbeidet med å bytte vinduer starter slik det ser ut nå etter fellesferien, med unntak av barnehagen der man prøver å få gjort mest mulig mens den er sommerstengt.

Oppstart av sommerens vedlikeholdsprosjekt2021-08-21T21:50:50+02:00

Foreløpig info om fremdrift på sommerens vedlikeholdsprosjekt

2021-06-03T16:40:28+02:00

For å minske belastningen på beboerne i sommer så vil det i første omgang kun bli satt opp stillas på siden mot gården. Da vil vi kunne bruke stuebalkongene mot vest til et godt stykke ut på sommeren, og midtleilighetene blir ikke berørt i første del av perioden.

Arbeidet med å sette opp stillas starter i slutten av mai eller i begynnelsen av juni. Så følger utbedring av den armerte betongen på kjøkkenbalkongene.

Mer informasjon kommer snart.

Foreløpig info om fremdrift på sommerens vedlikeholdsprosjekt2021-06-03T16:40:28+02:00

Dugnad tirsdag 11. mai

2021-05-15T22:25:47+02:00

Styret inviterer til dugnad i Sofienberggata 3 (med god avstand og munnbind), fra kl. 16. Kom når du kan!

Selv om store deler av gården er et anleggsområde kan vi gjøre borettslagets smale tomt fin!
I år har vi fått alle gårdens urner over på vår side, og kan plante masse blomster i disse langs blokken vår. Vi trenger blant annet noen sterke folk til å få plassert urnene pent.

Styret kjøpe inn blomster og jord, og tilrettelegge for tilgang på redskaper og avfallssekker.

Oppgaver:

 • Raking og rydding av plener og bed langs Sofienberggt 3.
 • Fylle på ny jord i urner og bed.
 • Plante blomster, og henge opp planter ved inngangene.
Dugnad tirsdag 11. mai2021-05-15T22:25:47+02:00

Ekstraordinær generalforsamling 29. mars – 8. april 2021

2021-05-01T22:22:23+02:00

Innkalling til digital ekstraordinær generalforsamling om bytte av vinduer og balkongdører, og rehabilitering av rekkverk, er publisert mandag 29. mars. Usbl har sendt ut epost til alle andelseierne med informasjon.

Du finner innkallingen på Usbl.no > Min side

Kontakt styret om du ønsker innkalling og stemmeskjema på papir! Og om du har spørsmål.

Den første uken av ekstraordinær generalforsamling, frem til 6. april kl 21.00, er en høringsperiode. Andelseierne kan da kommentere og stille spørsmål om styrets forslag. Man kan stemme i perioden 7. april kl 00.01 – 8. april kl 23.59.

Ekstraordinær generalforsamling 29. mars – 8. april 20212021-05-01T22:22:23+02:00

Brannvernkontroll mandag 22. mars 2021 kl 14-21

2021-05-15T22:26:07+02:00

Grunnet korona-situasjonen vil kontrollen også i år bli gjennomført med liten grad av fysisk besøk. Beboere som ønsker det kan få bistand til å montere batteri og eventuelt nye røykvarslere, Norsk brannvern vil ta alle nødvendige forholdsregler for smittevern. Det er altså punkt 2 i oppslaget som er hengt opp på tavlene som vil være mest aktuell: Sett pulverapparat og lapp med ønsket antall batterier utenfor døren før kl 14. Der det ikke er satt ut pulverapparat vil Norsk brannvern ringe på, og bistå med bytte av batterier etc.

Lapp som henger i oppgangen kan du se her.

Brannvernkontroll mandag 22. mars 2021 kl 14-212021-05-15T22:26:07+02:00

Invitasjon til beboermøte 2. mars – nye vinduer og balkongdører

2021-08-21T21:52:41+02:00

Tirsdag 2. mars kl 18-20 inviterer styret alle beboere til et Teams-møte om nye vinduer og balkongdører. Grunnet koronasituasjonen frarådes fremdeles fysiske møter. De som ønsker å være med, men ikke har mulighet til å delta via video-link bes kontakte styret. Styrets medlemmer kan invitere noen personer til å følge møtet via deres videolink.
Vi ber om at man kun logger seg inn med én pc/enhet per leilighet. Lenke til møtet vil bli lagt ut på usbl.no på «min side», og sendt ut på e-post noen dager før møtet. I tillegg til styret vil arkitekt Ingerid Helseth og prosjektleder Dag Solvang delta på møtet.

Mer detaljert informasjon om både betongrehabiliteringen som settes i gang i vår, og løsninger knyttet til vinduer og balkongdører, er lagt i postkassene i borettslaget. Informasjonen kan også leses eller lastes ned her.

Det er fint om spørsmål sendes inn på epost før møtet slik at de kan besvares så grundig som mulig!
Det vil bli sendt ut referat etter møtet til alle andelseiere.

Onsdag 24. mars håper styret å avholde en ekstraordinær generalforsamling hvor alternativene til nye vinduer og balkongdører legges frem for avstemming.

Mer lesestoff:

Vinduer tilstandsrapport 2013
Vinduer tilstandsrapport 2015
Tilstandsrapport balkongbetong 2017
Betongdekke suplerende målinger 2018
Skjema nye vinduer
Arkitekttegninger

Invitasjon til beboermøte 2. mars – nye vinduer og balkongdører2021-08-21T21:52:41+02:00

Inn- og utkjøring av garasjen vil ikke være mulig 2.-4. november

2020-11-13T16:07:53+01:00

I forbindelse med rehabiliteringen av Sofienberggata 7 og montering av tårnkran vil det mandag 2. november til og med onsdag 4. november stå en mobil kran på snuplassen midt i gården. Som et ekstra sikkerhetstiltak blir kjøretunnel under stivet opp og stengt.

Dette medfører at det ikke vil være mulig å kjøre inn eller ut av garasjen vår på disse dagene. Borettslaget får noen P-plasser til disposisjon i garasjen under Sofienberggata 7. De som har behov for å bruke bilen i perioden kan kontakte styret som vil fordele de tilgjengelige plassene etter beste evne.

P-plasser i kjøretunnel kan dessverre ikke brukes i perioden, da oppstivingen monteres på tvers i tunnel fra vegg til vegg.

Boligbyggs entreprenør har forsikret oss om at porten inn til vår garasje vil være lukket i hele perioden.

NB: I samme periode vil varelevering i bakgården ikke være mulig.

Vi beklager ulempene dette medfører.

Vennlig hilsen styret i Grünerhagen borettslag

Inn- og utkjøring av garasjen vil ikke være mulig 2.-4. november2020-11-13T16:07:53+01:00
Gå til toppen