Avlesning varmtvannsmålere for avregning 2022

2023-02-26T20:59:02+01:00

Styret ber om av avlesing gjøres i perioden 26.-29. januar 2023
Informasjonen leveres til styret innen 29. januar, enten på epost eller i forslagskassen ved søppelsjaktene.

Slik gjør du det:

 • De fleste leilighetene har to varmtvannsmålere; en under benken på kjøkkenet og en på badet.
 • Noter alle tallene (også de 3 siste tallene på rødt felt) og oppgi hvilke målertall som er fra badet og hvilke fra kjøkkenet.
 • Legg ved bilder om mulig.
 • Bekreft at eventuell utbetaling av for mye innbetalt a konto kan gjøres til bankkonto som husleien trekkes fra.
 • Sendt til styret@grunerhagen.no eller legg i forslagskassen innen 29. januar.

De som trenger hjelp til avlesningen bes kontakte styret så fort som mulig slik at vi kan organisere dette.

Mvh styret i Grünerhagen borettslag

Avlesning varmtvannsmålere for avregning 20222023-02-26T20:59:02+01:00

Container torsdag 17. november 2022

2022-11-22T14:20:33+01:00

Borettslaget har leid container fra ca. 15.30–19.15 torsdag 17. november.

Det er hensatt mange private eiendeler i fellesareal på loft og i boder. Styret ber om at dere benytter anledningen til å rydde fellesareal. Etter 17. november vil alt gjenstående i fellesareal bli kastet. Eier kan bli fakturert for dette.

NB! Det er ikke tillatt å benytte containeren til:

 • Sorte sekker, kun gjennomsiktige er tillatt
 • Elektrisk og elektronisk avfall, heller ikke kabler
 • Impregnert treverk
 • Gips
 • Isolasjon
 • Malingsrester og kjemikalier
 • Spraybokser og andre flasker med trykk
 • Bildekk
 • Annet miljøfarlig avfall
  – For dette henviser vi til Fredensborg og Sofienbergparken mini­gjenbruksstasjoner, eller Haraldsrud gjenbruksstasjon.
Container torsdag 17. november 20222022-11-22T14:20:33+01:00

Ordinær generalforsamling 2022

2022-07-08T13:30:34+02:00

Ordinær generalforsamling i Grünerhagen borettslag AL vil bli avholdt 2. juni 2022 kl 18, i Grünerløkka bydelsadministrasjons møtelokale i Markveien 57, 2. etasje.

Innkalling til generalforsamlingen er sendt til alle andelseiere.

Ordinær generalforsamling 20222022-07-08T13:30:34+02:00

Avløp, inkludert WC, bør ikke brukes 3. mars kl 08-13

2022-04-22T16:11:54+02:00

HAB og Sofienberggata 7-prosjektet har varslet at det torsdag 03.03.2022 fra kl 08 til 13 vil foregå omkobling av hovedledningen for spillvann i bakgården.

I den perioden ber de om at toalett, dusj, vaskemaskiner etc. ikke brukes.

Dersom de bruker mindre tid vil de gi beskjed om dette, og styret vil da kunne informere beboerne med sms.

Avløp, inkludert WC, bør ikke brukes 3. mars kl 08-132022-04-22T16:11:54+02:00

Garasjeport mot Sofienberggata ute av drift

2022-07-08T14:47:55+02:00

Grunnet utbedring av betongdekket i garasjen tilhørende Sofienberggata 7, vil garasjeporten mot Sofienberggata være stengt frem mot sommeren.

I denne perioden må garasjeporten mot Nordre gate benyttes. Leiligheter med garasjeplass i Sofienberggata 3 har fått mulighet til å låne åpner til porten mot Nordre gate. Disse må leveres tilbake når porten til Sofienberggata igjen kan brukes.

Garasjeport mot Sofienberggata ute av drift2022-07-08T14:47:55+02:00

Tilbud på markise for andelseiere i borettslaget

2022-01-15T17:41:39+01:00

I forbindelse med pågående prosjekt blir alle markiser demontert. Fungerende markiser monteres tilbake når rehabiliteringen er ferdig, men en del markiser er i svært dårlig forfatning, og bør byttes ut. Det er også flere leiligheter som per i dag ikke har markise som ønsker seg dette.

Styret har derfor innhentet tilbud på nye markiser. Med en samlet bestilling oppnår vi en større rabatt enn om beboerne bestiller markiser hver for seg.

Tilbud og skjema for bestilling finner dere her.

NB: Bestillingsfrist er 21. oktober 2021

Tilbud på markise for andelseiere i borettslaget2022-01-15T17:41:39+01:00

Container torsdag 9. september 2021

2021-09-19T21:03:09+02:00

I forbindelse med at stuebalkonger må ryddes i oppgang E og F har borettslaget leid container fra ca. 15.30–19.15 denne dagen.

Container kan benyttes av de andre oppgangene for mindre ting, men vi gjør oppmerksom på at ny container blir bestilt senere i høst når rydding av stuebalkonger i de andre oppgangene skal tas.

Containeren kan kun benyttes av beboerne i Sofienberggt. 3

NB! Det er ikke tillatt å benytte containeren til:

 • Sorte sekker, kun gjennomsiktige er tillatt
 • Elektrisk og elektronisk avfall, heller ikke kabler
 • Impregnert treverk
 • Gips
 • Isolasjon
 • Malingsrester og kjemikalier
 • Spraybokser og andre flasker med trykk
 • Bildekk
 • Annet miljøfarlig avfall
  – For dette henviser vi til Fredensborg og Sofienbergparken mini­gjenbruksstasjoner, eller Haraldsrud gjenbruksstasjon.
Container torsdag 9. september 20212021-09-19T21:03:09+02:00

Pågående vedlikeholdsprosjekt 2021 – fremdrift betong og vinduer

2021-10-08T16:40:32+02:00

Betongrehabilitering av kjøkkenbalkongene i oppgangene D-E-F og de på høyre side i C nærmer seg ferdig.
I uke 34 blir nye balkongplater montert i rekkverket.

Betongarbeider på kjøkkenbalkongene i oppgangene A-B-C starter i uke 34. Kjøkkenbalkongene her må være tømt senest søndag 22. august.

I september settes det opp stillas på parksiden ved E og F, og stuebalkonger utbedres. Når arbeidet her er ferdig flyttes stillas til C og D. Når vi vet konkret dato for oppstart på parksiden blir oppgangene varslet.

Levering av vinduer og balkongdører er litt forsinket.
Montering av vinduer i oppgang F ser ut til å bli i begynnelsen av september. Cirka to uker senere står oppgang E for tur.
Alle beboere vil få varsel i god tid om når bytte av vinduer i deres leilighet skal gjøres. Alle vinduer i en leilighet blir byttet samtidig, også i gjennomgående leiligheter.

Styret vil komme med oppdatering på videre fremdrift etter hvert.

Pågående vedlikeholdsprosjekt 2021 – fremdrift betong og vinduer2021-10-08T16:40:32+02:00

Oppstart av sommerens vedlikeholdsprosjekt

2021-08-21T21:50:50+02:00

Arbeidet med å sette opp stillas på gårdssiden starter mandag 7. juni. Stillas settes opp fra oppgang F, E, D til og med leilighetene til venstre i oppgang C (01-leiligheter).

Arbeidet med utbedring av betong på disse kjøkkenbalkongene starter 14. juni. Kjøkkenbalkongene må derfor være tømt innen 13. juni!

Arbeidet på denne delen av borettslaget vil pågå frem til fellesferien. Planen er så å flytte stillaset opp til A, B og resten av C, og starte balkongrehabiliteringen der etter fellesferien.

Arbeidet med å bytte vinduer starter slik det ser ut nå etter fellesferien, med unntak av barnehagen der man prøver å få gjort mest mulig mens den er sommerstengt.

Oppstart av sommerens vedlikeholdsprosjekt2021-08-21T21:50:50+02:00

Foreløpig info om fremdrift på sommerens vedlikeholdsprosjekt

2021-06-03T16:40:28+02:00

For å minske belastningen på beboerne i sommer så vil det i første omgang kun bli satt opp stillas på siden mot gården. Da vil vi kunne bruke stuebalkongene mot vest til et godt stykke ut på sommeren, og midtleilighetene blir ikke berørt i første del av perioden.

Arbeidet med å sette opp stillas starter i slutten av mai eller i begynnelsen av juni. Så følger utbedring av den armerte betongen på kjøkkenbalkongene.

Mer informasjon kommer snart.

Foreløpig info om fremdrift på sommerens vedlikeholdsprosjekt2021-06-03T16:40:28+02:00
Gå til toppen