Inn- og utkjøring av garasjen vil ikke være mulig 2.-4. november

2020-11-13T16:07:53+01:00

I forbindelse med rehabiliteringen av Sofienberggata 7 og montering av tårnkran vil det mandag 2. november til og med onsdag 4. november stå en mobil kran på snuplassen midt i gården. Som et ekstra sikkerhetstiltak blir kjøretunnel under stivet opp og stengt.

Dette medfører at det ikke vil være mulig å kjøre inn eller ut av garasjen vår på disse dagene. Borettslaget får noen P-plasser til disposisjon i garasjen under Sofienberggata 7. De som har behov for å bruke bilen i perioden kan kontakte styret som vil fordele de tilgjengelige plassene etter beste evne.

P-plasser i kjøretunnel kan dessverre ikke brukes i perioden, da oppstivingen monteres på tvers i tunnel fra vegg til vegg.

Boligbyggs entreprenør har forsikret oss om at porten inn til vår garasje vil være lukket i hele perioden.

NB: I samme periode vil varelevering i bakgården ikke være mulig.

Vi beklager ulempene dette medfører.

Vennlig hilsen styret i Grünerhagen borettslag

Inn- og utkjøring av garasjen vil ikke være mulig 2.-4. november2020-11-13T16:07:53+01:00

Mulighet for å bli kvitt farlig avfall

2020-11-13T16:09:33+01:00
Borettslaget vil i uke 43 ha to kasser for farlig avfall og én for mindre elektrisk avfall stående i gården. For informasjon om hva som faller inn unnder «farlig avfall» se Renovasjonsetatens nettside her.
Kassene vil være betjent på følgende tidspunkt:
 • Tirsdag 20. oktober: kl 1730-1830
 • Onsdag 21. oktober: kl 1100-1200
 • Torsdag 22. oktober:  kl 1830-1930
 • Søndag 25. oktober: kl 1600-1700
Om ingen av disse tidspunktene passer, så ring styreleder på 9570 1176 for å høre om mulighet for å levere til en annen tid.
NB! Det er ikke tillatt å benytte kontaineren til:
 • Smittefarlig avfall (smittevernutstyr, sprøytespisser osv
 • Medisiner (piller, legemidler, etc.) Dette kan leveres på nærmeste apotek
 • Brannslukkere og gassbeholdere over 500 gram
 • Eksplosiver, f.eks. fyrverkeri
 • Radioaktivt materiale
 • Lysstoffrør. Disse leveres på utsalgssteder samt mini- eller gjenbruksstasjoner

Vi ber beboerne om å sortere avfall i gjennomsiktige poser:

 • Sparkel, lim og akryl på tube i samme pose
 • Spraybokser i egen pose
 • Fugeskumspraybokser i egen pose.

Ikke lever avfall hvis du er i karantene eller mistenker at du kan være bærer av koronaviruset!

Mulighet for å bli kvitt farlig avfall2020-11-13T16:09:33+01:00

Container og rens av takrenner onsdag 16. september 2020

2020-09-17T15:01:04+02:00

Onsdag 16. september har vi leid en container fra ca. 15.30–19.00. Containeren kan kun benyttes av beboerne i Sofienberggata 3.

NB! Det er ikke tillatt å benytte containeren til:

 • Sorte sekker – kun gjennomsiktige sekker er tillatt
 • Elektrisk og elektronisk avfall, heller ikke kabler.
 • Impregnert treverk
 • Gips
 • Isolasjon
 • Malingsrester og kjemikalier,
 • Spraybokser og andre flasker med trykk
 • Bildekk
 • Annet miljøfarlig avfall

For dette henviser vi til Fredensborg og Sofienbergparken mini­gjenbruksstasjoner, eller Haraldrud gjenbruksstasjon.

Rens av takrenner samme dag fra kl. 08.00

Grunnet oppussingen av Sofienberggata 7 som vil medføre mye aktivitet i bakgården i høst, er årets rens av takrenner og nedløp fremskyndet:
• I tilfelle de må bruke vann ber vi dere om å sørge for at alle vinduer er lukket for å unngå vannskader.
• Dersom det er noe på balkongene som kan ta skade av vann, så må det fjernes.
• Markiser må rulles helt inn.
Vennlig hilsen styret
Container og rens av takrenner onsdag 16. september 20202020-09-17T15:01:04+02:00

Ordinær generalforsamling 27. mai – 3. juni kl. 18.00

2020-06-30T14:39:27+02:00

Ordinær generalforsamlingen 2020 blir gjennomført digitalt og på papir i perioden 27.05.-03.06. kl. 18.00.
Alle andelseiere har fått tilsendt et hefte med innkalling og svarskjema i posten. I tillegg har de som har godkjent digital kommunikasjon fått en e-post med lenke til digital avstemming på Min side hos Usbl: https://minside.bbl.no/USBL/

Husk å avgi din stemme før onsdag 3. juni kl 18! Det gjelder både om du leverer papirskjema eller om du stemmer digitalt.

Styret planlegger en ekstraordinær generalforsamling til høsten, når et fysisk møte igjen er forsvarlig. Innkomne saker som bør kunne diskuteres er blitt utsatt til dette møtet.

Vennlig hilsen styret

Ordinær generalforsamling 27. mai – 3. juni kl. 18.002020-06-30T14:39:27+02:00

Ordinær generalforsamling for Grünerhagen II borettslag vil i år bli gjennomført uten fysisk møte

2020-05-27T16:09:12+02:00

Generalforsamlingen vil i stedet bli gjennomført digitalt og på papir. Styret vil i samarbeid med Usbl gjøre sakene tilgjengelig over en tidsperiode på 7-8 dager, slik at eierne innenfor dette tidsrommet kan lese saksinnholdet og avgi sine stemmer. Det vil bli sendt ut et hefte med innkalling, årsregnskap og informasjon som vanlig. Med heftet vil det ligge ved et papirskjema for de som foretrekker å stemme på dette fremfor å bruke digital løsning.

Tidsrom for årsmøtet er ikke fastsatt per i dag, vi kommer tilbake med informasjon om dette.

Styret planlegger en ekstraordinær generalforsamling til høsten, når et fysisk møte igjen er forsvarlig. Innkomne saker som bør kunne diskuteres blir utsatt til dette møtet.

Det vil ikke være mulig å stille benkeforslag i det digitale/papirbaserte årsmøtet.

Dette gjelder også valg av styre. Kandidater som ennå ikke har meldt sin interesse bes derfor gjøre dette innen 5. mai. Se informasjon fra valgkomiteen her.

Vennlig hilsen styret

Ordinær generalforsamling for Grünerhagen II borettslag vil i år bli gjennomført uten fysisk møte2020-05-27T16:09:12+02:00

Valg av styre i Grünerhagen II borettslag 2020

2020-05-27T15:46:29+02:00

I borettslagets generalforsamling 2019 ble dette styret valgt:
Ina Frimannslund, leder. Johnny Sundnes og Per Otto Haavik, medlemmer. Anne Lian Tollerud og Håkon Høye, varamedlemmer.

I år er styreleder og Johnny Sundnes på valg (begge villige til å ta gjenvalg). Begge varamedlemmene er på valg (begge villige til å ta gjenvalg).

Generalforsamlingen 2018 endret pkt 8.1.1. om styrets sammensetning til: «Borettslaget skal ha et styre som består av styreleder og 2 til 3 andre medlemmer, og 2 varamedlemmer».

Det vises ellers til brev fra valgkomiteen om dette sendt alle borettslagets andelseiere 12.02.20.

Forslag til kandidater bes meddelt valgkomiteen innen 5. mai,
Nina Hamborg 3E, tlf. 934 21 558, nihambo@online.no
Gisle Schmidt 3B, tlf. 473 16 561, gschmid@online.no

Valg av styre i Grünerhagen II borettslag 20202020-05-27T15:46:29+02:00

Forenklet brannvernkontroll 20. april 2020

2020-06-30T14:41:11+02:00

Det blir i år en modifisert kontroll som følge av Corona-situasjonen:

Vi ber alle beboere sette sin brannslukker, og en lapp med antallet batterier man trenger i røykvarslerne sine, utenfor døren mandag 20. april kl. 08.00

Norsk Brannvern vil kontrollere brannslukkere (pulverapparat). De vil også legge igjen 9 Volts batterier som beboerne selv må bytte i røykvarslerne i år. Dette må man gjøre samme dag som man mottar batteriene. Merk at dersom dere har en annen type batterier (10 års etc.) skal disse ikke byttes dersom de fortsatt fungerer tilfredsstillende. Norsk brannvern vil komme mellom klokken 0800-1900. Har man problemer med å bytte batterier selv, så be en nabo eller foresatte bistå. Send eventuelt en SMS eller e-post til Norsk Brannvern.

Norsk Brannvern vil i tillegg foreta en kontroll av brannsikkerheten i fellesarealene. De vil legge igjen et skriv om brannforebygging til hver enkelt beboer. Les skrivet nøye!

Straks skrivet og batteriene er lagt utenfor din dør kan du ta inn dette. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Dette er særskilt viktig i disse dager.

Ved spørsmål, vennligst kontakt styret på styret@grunerhagen.no, eventuelt Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no eller SMS: 9191 9202. Du kan også ringe Norsk Brannvern på 32 27 35 28 kl. 12.00-14.00, man-tors.

Norsk Brannvern vil holde seg minimum 1,5 meter unna andre mennesker og benytte sikkerhetsutstyr. De vil ikke gå inn i boenhetene (unntatt i særskilte etterspurte tilfeller), men kun bevege seg i fellesareal. Vask gjerne hendene før og etter at dere setter ut / henter inn utstyret.

Forenklet brannvernkontroll 20. april 20202020-06-30T14:41:11+02:00

Alle boder i kjølerom må tømmes innen 14. mars

2020-04-07T11:43:24+02:00

NB: Kjøling blir slått av om morgenen 12. mars!

Undersøkelser av overflater og luft i kjølerommene har som informert om i oktober påvist muggsopp og andre negative forhold i alle kjølerom.

Innredning, panel og himlinger, samt isolasjon inn til betong vil blir revet for å komme til vegger og tak og undersøke for skader. Kjøleaggregat blir demontert, og alle gjenværende overflater rengjøres/saneres. Mens arbeidet pågår vil det stå to lukkede containere i gården. Arbeidet vil være ferdig før påske.

Styret jobber med å utrede løsninger for rommene som vil være i tråd med dagens standard for oppbygging og hygiene.

Med vennlig hilsen styret
20.02.2020

Alle boder i kjølerom må tømmes innen 14. mars2020-04-07T11:43:24+02:00

Varsel om ordinær generalforsamling 2020

2020-05-27T16:09:50+02:00

Det vises til borettslagslovens § 7-4: «Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp».

Grünerhagen II B/L vil avholde ordinær generalforsamling 26. mai 2020

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være mottatt av styret senest 19. mars 2020.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må det:

 • gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen
 • formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

Forslagsstiller bes om å oppgi kontaktinformasjon (mobil/e-post) for eventuelle avklaringer/spørsmål knyttet til forslaget.
Forslag sendes til styreleder i Grünerhagen II borettslag
E-post: styret@grunerhagen.no

Brevpost:
Ina Frimannslund
Sofienberggata 3 B
0551 Oslo

Informasjon fra valgkomiteen kan lastes ned her.

Med vennlig hilsen styret i Grünerhagen II borettslag

Varsel om ordinær generalforsamling 20202020-05-27T16:09:50+02:00

Betongarbeider i garasjen desember 2019

2020-02-20T19:09:23+01:00

Arbeidet vil pågå til 19. desember.

Arbeidet vil foregå hverdager kl 07-17.

Parkeringsplassene F-41, F-42, 73, F-12, E-31, 76, E-32 og E-23 nederst i garasjen kan dessverre ikke benyttes i denne perioden. Eierne av disse p-plassene er blitt kontaktet direkte.

Området vil bli fysisk avstengt.
Det vil heller ikke være mulig å bruke døren inn til garasjen fra E og F.
Andelseiere som trenger å låne nøkkel til garasjedør i en av de andre oppgangene bes kontakte styret.

Vi beklager ulempene dette medfører.

Betongarbeider i garasjen desember 20192020-02-20T19:09:23+01:00
Gå til toppen