Foreløpig info om fremdrift på sommerens vedlikeholdsprosjekt

2021-06-03T16:40:28+02:00

For å minske belastningen på beboerne i sommer så vil det i første omgang kun bli satt opp stillas på siden mot gården. Da vil vi kunne bruke stuebalkongene mot vest til et godt stykke ut på sommeren, og midtleilighetene blir ikke berørt i første del av perioden.

Arbeidet med å sette opp stillas starter i slutten av mai eller i begynnelsen av juni. Så følger utbedring av den armerte betongen på kjøkkenbalkongene.

Mer informasjon kommer snart.

Foreløpig info om fremdrift på sommerens vedlikeholdsprosjekt2021-06-03T16:40:28+02:00

Container mandag 3. mai 2021

2021-05-15T22:25:35+02:00

Borettslaget har leid container fra ca. 15.30–19.00.

Containeren kan kun benyttes av beboerne i Sofienberggt. 3

NB! Det er ikke tillatt å benytte kontaineren til:

 • Sorte sekker, kun gjennomsiktige er tillatt
 • Elektrisk og elektronisk avfall, heller ikke kabler
 • Impregnert treverk
 • Gips
 • Isolasjon
 • Malingsrester og kjemikalier
 • Spraybokser og andre flasker med trykk
 • Bildekk
 • Annet miljøfarlig avfall
  – For dette henviser vi til Fredensborg og Sofienbergparken mini­gjenbruksstasjoner, eller Haraldsrud gjenbruksstasjon.
Container mandag 3. mai 20212021-05-15T22:25:35+02:00

Dugnad tirsdag 11. mai

2021-05-15T22:25:47+02:00

Styret inviterer til dugnad i Sofienberggata 3 (med god avstand og munnbind), fra kl. 16. Kom når du kan!

Selv om store deler av gården er et anleggsområde kan vi gjøre borettslagets smale tomt fin!
I år har vi fått alle gårdens urner over på vår side, og kan plante masse blomster i disse langs blokken vår. Vi trenger blant annet noen sterke folk til å få plassert urnene pent.

Styret kjøpe inn blomster og jord, og tilrettelegge for tilgang på redskaper og avfallssekker.

Oppgaver:

 • Raking og rydding av plener og bed langs Sofienberggt 3.
 • Fylle på ny jord i urner og bed.
 • Plante blomster, og henge opp planter ved inngangene.
Dugnad tirsdag 11. mai2021-05-15T22:25:47+02:00

Ekstraordinær generalforsamling 29. mars – 8. april 2021

2021-05-01T22:22:23+02:00

Innkalling til digital ekstraordinær generalforsamling om bytte av vinduer og balkongdører, og rehabilitering av rekkverk, er publisert mandag 29. mars. Usbl har sendt ut epost til alle andelseierne med informasjon.

Du finner innkallingen på Usbl.no > Min side

Kontakt styret om du ønsker innkalling og stemmeskjema på papir! Og om du har spørsmål.

Den første uken av ekstraordinær generalforsamling, frem til 6. april kl 21.00, er en høringsperiode. Andelseierne kan da kommentere og stille spørsmål om styrets forslag. Man kan stemme i perioden 7. april kl 00.01 – 8. april kl 23.59.

Ekstraordinær generalforsamling 29. mars – 8. april 20212021-05-01T22:22:23+02:00

Brannvernkontroll mandag 22. mars 2021 kl 14-21

2021-05-15T22:26:07+02:00

Grunnet korona-situasjonen vil kontrollen også i år bli gjennomført med liten grad av fysisk besøk. Beboere som ønsker det kan få bistand til å montere batteri og eventuelt nye røykvarslere, Norsk brannvern vil ta alle nødvendige forholdsregler for smittevern. Det er altså punkt 2 i oppslaget som er hengt opp på tavlene som vil være mest aktuell: Sett pulverapparat og lapp med ønsket antall batterier utenfor døren før kl 14. Der det ikke er satt ut pulverapparat vil Norsk brannvern ringe på, og bistå med bytte av batterier etc.

Lapp som henger i oppgangen kan du se her.

Brannvernkontroll mandag 22. mars 2021 kl 14-212021-05-15T22:26:07+02:00

Avlesning varmtvannsmålere for avregning 2020

2021-02-13T17:33:58+01:00

På grunn av situasjonen med korona-smitte i Oslo, ber vi i år alle andelseiere om å lese av egne vannmålere. De som trenger hjelp til avlesningen bes kontakte styret så fort som mulig slik at vi kan organisere dette.

Styret ber om av avlesning gjøres i perioden 28.-31. januar 2021.
Informasjonen leveres til styret innen 1. februar, enten på epost eller i forslagskassen ved søppelsjaktene.

Slik gjør du det:

 • De fleste leilighetene har to varmtvannsmålere; en under benken på kjøkkenet og en på badet.
 • Noter tallene (inkludert de 3 siste tallene på rødt felt) og oppgi hvilke tall som er fra badet og hvilke fra kjøkkenet.
 • Legg ved bilder om mulig.
 • Bekreft at eventuell utbetaling av for mye innbetalt a konto kan gjøres til bankkonto som husleien trekkes fra.
 • Sendt til styret@grunerhagen.no eller legg i forslagskassen innen 1. februar.

Mvh styret i Grünerhagen borettslag

Avlesning varmtvannsmålere for avregning 20202021-02-13T17:33:58+01:00

Inn- og utkjøring av garasjen vil ikke være mulig 2.-4. november

2020-11-13T16:07:53+01:00

I forbindelse med rehabiliteringen av Sofienberggata 7 og montering av tårnkran vil det mandag 2. november til og med onsdag 4. november stå en mobil kran på snuplassen midt i gården. Som et ekstra sikkerhetstiltak blir kjøretunnel under stivet opp og stengt.

Dette medfører at det ikke vil være mulig å kjøre inn eller ut av garasjen vår på disse dagene. Borettslaget får noen P-plasser til disposisjon i garasjen under Sofienberggata 7. De som har behov for å bruke bilen i perioden kan kontakte styret som vil fordele de tilgjengelige plassene etter beste evne.

P-plasser i kjøretunnel kan dessverre ikke brukes i perioden, da oppstivingen monteres på tvers i tunnel fra vegg til vegg.

Boligbyggs entreprenør har forsikret oss om at porten inn til vår garasje vil være lukket i hele perioden.

NB: I samme periode vil varelevering i bakgården ikke være mulig.

Vi beklager ulempene dette medfører.

Vennlig hilsen styret i Grünerhagen borettslag

Inn- og utkjøring av garasjen vil ikke være mulig 2.-4. november2020-11-13T16:07:53+01:00

Mulighet for å bli kvitt farlig avfall

2020-11-13T16:09:33+01:00
Borettslaget vil i uke 43 ha to kasser for farlig avfall og én for mindre elektrisk avfall stående i gården. For informasjon om hva som faller inn unnder «farlig avfall» se Renovasjonsetatens nettside her.
Kassene vil være betjent på følgende tidspunkt:
 • Tirsdag 20. oktober: kl 1730-1830
 • Onsdag 21. oktober: kl 1100-1200
 • Torsdag 22. oktober:  kl 1830-1930
 • Søndag 25. oktober: kl 1600-1700
Om ingen av disse tidspunktene passer, så ring styreleder på 9570 1176 for å høre om mulighet for å levere til en annen tid.
NB! Det er ikke tillatt å benytte kontaineren til:
 • Smittefarlig avfall (smittevernutstyr, sprøytespisser osv
 • Medisiner (piller, legemidler, etc.) Dette kan leveres på nærmeste apotek
 • Brannslukkere og gassbeholdere over 500 gram
 • Eksplosiver, f.eks. fyrverkeri
 • Radioaktivt materiale
 • Lysstoffrør. Disse leveres på utsalgssteder samt mini- eller gjenbruksstasjoner

Vi ber beboerne om å sortere avfall i gjennomsiktige poser:

 • Sparkel, lim og akryl på tube i samme pose
 • Spraybokser i egen pose
 • Fugeskumspraybokser i egen pose.

Ikke lever avfall hvis du er i karantene eller mistenker at du kan være bærer av koronaviruset!

Mulighet for å bli kvitt farlig avfall2020-11-13T16:09:33+01:00

Container og rens av takrenner onsdag 16. september 2020

2020-09-17T15:01:04+02:00

Onsdag 16. september har vi leid en container fra ca. 15.30–19.00. Containeren kan kun benyttes av beboerne i Sofienberggata 3.

NB! Det er ikke tillatt å benytte containeren til:

 • Sorte sekker – kun gjennomsiktige sekker er tillatt
 • Elektrisk og elektronisk avfall, heller ikke kabler.
 • Impregnert treverk
 • Gips
 • Isolasjon
 • Malingsrester og kjemikalier,
 • Spraybokser og andre flasker med trykk
 • Bildekk
 • Annet miljøfarlig avfall

For dette henviser vi til Fredensborg og Sofienbergparken mini­gjenbruksstasjoner, eller Haraldrud gjenbruksstasjon.

Rens av takrenner samme dag fra kl. 08.00

Grunnet oppussingen av Sofienberggata 7 som vil medføre mye aktivitet i bakgården i høst, er årets rens av takrenner og nedløp fremskyndet:
• I tilfelle de må bruke vann ber vi dere om å sørge for at alle vinduer er lukket for å unngå vannskader.
• Dersom det er noe på balkongene som kan ta skade av vann, så må det fjernes.
• Markiser må rulles helt inn.
Vennlig hilsen styret
Container og rens av takrenner onsdag 16. september 20202020-09-17T15:01:04+02:00

Ordinær generalforsamling 27. mai – 3. juni kl. 18.00

2020-06-30T14:39:27+02:00

Ordinær generalforsamlingen 2020 blir gjennomført digitalt og på papir i perioden 27.05.-03.06. kl. 18.00.
Alle andelseiere har fått tilsendt et hefte med innkalling og svarskjema i posten. I tillegg har de som har godkjent digital kommunikasjon fått en e-post med lenke til digital avstemming på Min side hos Usbl: https://minside.bbl.no/USBL/

Husk å avgi din stemme før onsdag 3. juni kl 18! Det gjelder både om du leverer papirskjema eller om du stemmer digitalt.

Styret planlegger en ekstraordinær generalforsamling til høsten, når et fysisk møte igjen er forsvarlig. Innkomne saker som bør kunne diskuteres er blitt utsatt til dette møtet.

Vennlig hilsen styret

Ordinær generalforsamling 27. mai – 3. juni kl. 18.002020-06-30T14:39:27+02:00
Gå til toppen