Valg av styre i Grünerhagen borettslag 2024 – generalforsamling 5. juni

2024-06-01T14:22:56+02:00

Har du lyst til å være med å påvirke i borettslaget vårt?
Følgende verv er til valg:
Styreleder
Ett styremedlem
2 varamedlemmer

Er du interessert, ta kontakt med valgkomiteen:
Terje Lindberg: terje.lindberg.tl@gmail.com
Håkon Høye: hakon@hakonhoye.com

Frist for å melde sin interesse er 31.03.2024

Vennlig hilsen valgkomiteen i Grünerhagen borettslag

Valg av styre i Grünerhagen borettslag 2024 – generalforsamling 5. juni2024-06-01T14:22:56+02:00

Ordinær generalforsamling 2024

2024-06-01T14:26:29+02:00

Iht. lov om borettslag § 7-4 varsles det herved om at ordinær generalforsamling i Grünerhagen borettslag AL vil bli avholdt onsdag 5. juni kl 18.

Samme sted som i fjor: Grendehuset i Korsgata 16.

Frist for innmelding av saker er 16. april 2023.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen:

 • Det bør gå klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen.
 • Forslagsstilleren formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe generalforsamlingen med å behandle og ta stilling til saken.
 • Hvis en sak anses lite egnet for generalforsamlingsbehandling, vil styret drøfte med deg om saken heller bør behandles på et styremøte eller beboermøte etter generalforsamlinge

Alle innmeldte saker må leveres skriftlig og signert til styret innen fristen.

Send saken på epost: styret@grunerhagen.no – eller legg det i Forslagskassen ved de gamle søppelsjaktene. Du kan også melde sak via Min side på usbl.no.

Egen innkalling til generalforsamling med vedlegg vil sendes ut mellom 8 og 20 dager før ordinær generalforsamling.

Med vennlig hilsen

styret i Grünerhagen borettslag

Ordinær generalforsamling 20242024-06-01T14:26:29+02:00

Avlesning varmtvannsmålere for avregning 2024

2024-05-08T14:08:10+02:00

Styret ber om av avlesing gjøres i perioden 26.-28. januar 2024
Informasjonen leveres til styret innen 28. januar, enten på epost eller i forslagskassen i gangen med gamle søppelsjakter (mellom D-C).

Slik gjør du det:

 • De fleste leilighetene har to varmtvannsmålere; en under benken på kjøkkenet og en på badet.
 • Noter alle tallene (også de 3 siste tallene på rødt felt) og oppgi hvilke målertall som er fra badet og hvilke fra kjøkkenet.
 • Legg ved bilder om mulig.
 • Bekreft at eventuell utbetaling av for mye innbetalt a konto kan gjøres til bankkonto som husleien trekkes fra.
 • Sendt til styret@grunerhagen.no eller legg i forslagskassen innen 28. januar.

De som trenger hjelp til avlesningen bes kontakte styret så fort som mulig slik at vi kan organisere dette.

Mvh styret i Grünerhagen borettslag

Avlesning varmtvannsmålere for avregning 20242024-05-08T14:08:10+02:00

Vulkan Open Air-festivalen 2023

2024-05-08T14:08:45+02:00

Grünerhagen borettslag har fått nabovarsel fra arrangøren av Vulkan Open Air-festivalen i parken 18.-19. august. Varselet kan leses her.
Eventuelt ønske om alternativt oppholdssted eller andre spørsmål til arrangøren kan sendes til epostadressen i varselet, sett gjerne styret@grunerhagen.no på kopi.

Vulkan Open Air-festivalen 20232024-05-08T14:08:45+02:00

Stor festival i Nedre Foss park 28.-29. april

2023-05-04T09:38:15+02:00

Siden mange av beboerne reagerte etter det store festival-arrangementet i parken i august i fjor, vil styret opplyse om at hele Nedre Foss park er leid ut til festivalen Hardstyle DNA i perioden 28.-29. april.

Styret i vårt og andre borettslag i området har vært i kontakt med bydelsoverlegen og Bymiljøetaten. Bymiljøetaten svarer at de i ifølge Oslo kommunes Arrangementsstrategi skal jobbe for å tilrettelegge for større arrangement, og at Nedre Foss park egner seg godt for dette. De vurderer ikke potensielle støyutfordringer når søknader vurderes og arrangementer godkjennes.

Bydelsoverlegen har ikke svart på våre henvendelser, men har uttalt i media at han i møte med arrangøren har presisert viktigheten av nabovarsling. Borettslaget har ikke mottatt noen form for nabovarsel og vi har derfor få detaljer om festivalen.

Det kan være mulig å få tildelt alternativt oppholdssted dersom man forventer at støyen kan bli en stor påkjenning. Siden det er for sent å søke om alternativt oppholdssted når festivalen er i gang, så har vi lagt ut et søknadsskjema som kan lastes ned her.
Skjemaet kan sendes til styret så skal vi sørge for å sende det videre til arrangøren.
Vulkan Open Air-festivalen blir igjen arrangert i parken i august og styret jobber sammen med andre berørte i nabolaget for at Nedre Foss park ikke skal bli fast arena for flere slike store festivaler.
Stor festival i Nedre Foss park 28.-29. april2023-05-04T09:38:15+02:00

Adkomst til borettslagets garasje stengt fra 8. til 16. desember 2022

2023-07-29T18:58:25+02:00

I forbindelse med at det legges nytt belegg på garasjegulvet i Sofienberggata 7 vil borettslagets parkeringskjeller bli stengt for inn- og utkjøring fra torsdag 8. desember kl 0800 til fredag 16. desember kl 0700.

Boligbygg kan refundere parkeringsutgiftene for de som må bruke bilen hver dag. For de som må 1-3 ærender i løpet av disse dagene kan taxi refunderes. Krav om refusjon må sendes til styret sammen med kvittering for utgiften senest 20.12.2022. Styret må sende et samlet krav til Boligbygg. Refusjon vil skje til samme konto som husleien betales fra dersom ikke annet oppgis.

Fra mandag 28. november kl 0800 til mandag 5. desember kl 0700 vil porten mot Sofienberggata være stengt. Inn- og utkjøring vil være gjennom porten i Nordre gate. Portåpnerene dere fikk låne i februar åpner denne porten.

De som leier ut sin P-plass må informere leietaker.

Vi beklager sterkt ulempene dette medfører.

Last ned pdf her: Utkjøring stengt 8-16 desember 2022

Adkomst til borettslagets garasje stengt fra 8. til 16. desember 20222023-07-29T18:58:25+02:00

Container torsdag 17. november 2022

2022-11-22T14:20:33+01:00

Borettslaget har leid container fra ca. 15.30–19.15 torsdag 17. november.

Det er hensatt mange private eiendeler i fellesareal på loft og i boder. Styret ber om at dere benytter anledningen til å rydde fellesareal. Etter 17. november vil alt gjenstående i fellesareal bli kastet. Eier kan bli fakturert for dette.

NB! Det er ikke tillatt å benytte containeren til:

 • Sorte sekker, kun gjennomsiktige er tillatt
 • Elektrisk og elektronisk avfall, heller ikke kabler
 • Impregnert treverk
 • Gips
 • Isolasjon
 • Malingsrester og kjemikalier
 • Spraybokser og andre flasker med trykk
 • Bildekk
 • Annet miljøfarlig avfall
  – For dette henviser vi til Fredensborg og Sofienbergparken mini­gjenbruksstasjoner, eller Haraldsrud gjenbruksstasjon.
Container torsdag 17. november 20222022-11-22T14:20:33+01:00

Avløp, inkludert WC, bør ikke brukes 3. mars kl 08-13

2022-04-22T16:11:54+02:00

HAB og Sofienberggata 7-prosjektet har varslet at det torsdag 03.03.2022 fra kl 08 til 13 vil foregå omkobling av hovedledningen for spillvann i bakgården.

I den perioden ber de om at toalett, dusj, vaskemaskiner etc. ikke brukes.

Dersom de bruker mindre tid vil de gi beskjed om dette, og styret vil da kunne informere beboerne med sms.

Avløp, inkludert WC, bør ikke brukes 3. mars kl 08-132022-04-22T16:11:54+02:00

Garasjeport mot Sofienberggata ute av drift

2022-07-08T14:47:55+02:00

Grunnet utbedring av betongdekket i garasjen tilhørende Sofienberggata 7, vil garasjeporten mot Sofienberggata være stengt frem mot sommeren.

I denne perioden må garasjeporten mot Nordre gate benyttes. Leiligheter med garasjeplass i Sofienberggata 3 har fått mulighet til å låne åpner til porten mot Nordre gate. Disse må leveres tilbake når porten til Sofienberggata igjen kan brukes.

Garasjeport mot Sofienberggata ute av drift2022-07-08T14:47:55+02:00
Gå til toppen